New Ribbon

Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2015-2016

Đảng ủy Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI)

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu: Khai giảng lớp ĐH Luật liên thông khóa 2015

Công đoàn cơ sở Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu: Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”

Tập huấn triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục

Chi đoàn CB-GV Nhà trường về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Đảng bộ Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

80 công chức, viên chức Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2015

Example Frame
Gallery
AltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAlt

 

Văn bản & thông báo mới nhất
Bản đồ