12:25 ICT Thứ bảy, 31/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Chính trị

Sinh hoạt chuyên đề các khẩu hiệu hành động để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ bảy - 24/11/2012 10:39

 

        

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số: 416/KTKT

V/v sinh hoạt chuyên đềcác khẩu hiệu hành động

để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộcnhà trường

 

 

          Nhằm tiếp tục đưa việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự đi vào chiều sâuvà thực tiễn trong năm học 2012 - 2013, BGH và BCH công đoàn phối hợp hướng dẫn các đơn vị sinh hoạt chuyên đề và thực hiện các khẩu hiệu hành động như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          1. Mục đích.

          Tiếp tục nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong Nhà trường; chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

          Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI)và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kế hoạch tuyền truyền, giáo dục của Công đoàn Nhà trường năm học 2012 - 2013.

          2. Yêu cầu

          Các tổ công đoàn phải thực hiện quán triệt mục tiêu ý nghĩa và tổ chức thảo luận nghiêm túc về khẩu hiệu hành động; các công đoàn viên phải nhận thức sâu sắc được về ý nghĩa, sự thiết thực và sự cần thiết của khẩu hiệu hành động; tránh làm qua loa lấy lệ.

          Phải cụ thể hóa thành những hànhđộng thiết thực phù hợp với chức năng nhiệm vụ và hoàn cảnh điều kiệncụ thểtừng đơn vị, từng cá nhân và từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công đoàn và của Nhà trường.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT

1. Khẩu hiệu hành động cần quán triệt:

          Từng đơn vị trong nhà trường kết hợp với các đoàn thể chọn các chủ đề tư tưởng và khẩu hiệu hành động chung của Nhà trường để xây dựng các chủ đề nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng 2 kỳ.

Các khẩu hiệu hành động chung của Nhà trường:

          1) Suốt đời phấn đấu rèn luyện học tập đạo đức nghề nghiệp.

2) “Mỗi người - mỗi việc có ích, lấy tự nguyện công việc thể hiện thái độ, lấy chất lượng công việc minh chứng tấm lòng, lấy hiệu quả công việc khẳng định trách nhiệm với nhà trường”.

          3) Suốt đời phấn đấu học tập - làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm có ích, với thái độ trân trọng, với tấm lòng thành tâm, với trách nhiệm cao cả.

4) “Mọi người đều biết Học - Hỏi, để xây dựng nhà trường thành một tổ chức biết Học - Hỏi”.

          5) Thi đua dạy tốt học tốt, thầy - trò đề cao trách nhiệm chuyên tâm rèn đức luyện nghề.

          6) Chính danh, chính ngôn, chính trực, chính đạo, chính nhân.

          Ngoài ra từng đơn vị và từng tổcông đoàn căn cứ vào khẩu hiệu hàng động của đơn vị mình mà Nhà trường đã ban hành để sinh hoạt chuyên đề tư tưởng tại đơn vị trong các cuộc họp hoặc sinh hoạt hàng tháng cụ thể là:

          - Phòng Hành chính - Tổ chức: “Kịp thời  - chính xác, không kể giờ, không chờ việc”.

     - Phòng Quản trị Đời sống: “ Không kể giờ - không chờ việc, tiết kiệm, hiệu quả, sẵn sàng phục vụ”.

          - Khoa Kinh tế : “ Chuyên tâm đức - nghề hết lòng vì học sinh”.

          - Khoa Kỹ thuật: “ Rèn đức - Luyện nghề tận tụy vì học sinh”.       

          - Phòng Đào tạo: “ Túc trực - Trách nhiệm hết việc không hết giờ”.

          - Tổ Môn chung : “Biết học - hỏi, dạy tốt, tất cả vì học sinh”.

          - Phòng Công tác học sinh: “ Năng động - sáng tạo, lắng nghe học sinh”.

          - Trại thực nghiệm: “Không kể giờ - không chờ giao việc túc trực, hiệu quả

hài hòa lợi ích”.

          - …

          2. Nội dung và cách thức sinh hoạt

2.1. Nội dung sinh hoạt:

- Nêu được ý nghĩa của khẩu hiệu hành động đối với tập thể đơn vị, đối với cá nhân trong đơn vị.

- Làm rõ nội hàm của khẩu hiệu hành động.

- Vận dụng khẩu hiệu hành động đối với từng cá nhân ở từng vị trí công tác.

2.2. Cách thức sinh hoạt

          Bước 1: Tổ trưởng công đoàn phân công cho cá nhân chuẩn bị bài viết theo từng nội dung trong khẩu hiệu hành động của Nhà trường và của từng đơn vị, các cá nhân khác chuẩn bị ý kiến phát biếu.

          Ví dụ như:

          Đối với khẩu hiệu của Tổ bộ môn chung cần đi sâu vào từng nội dung:

          1) Biết học hỏi:

          - Thế nào là biết học hỏi?

          - Ý nghĩa và giá trị biết học hỏi?

          - Thực trạng của văn hóa biết học hỏi trong đội ngũ CCVC, nhà giáo ở đơn vị hiện nay.

          - Cần học hỏi những gì?

          - Biết học hỏi phải được thể hiện như thế nào?

          - Giải pháp để phát triển văn hóa biết học.

          -…

          2) Thế nào là dạy tốt, học tốt tất cả vì đàn em thân yêu (tương tự)

          Có thể sinh hoạt nêu mục đích ý nghĩa và khái quát của khẩu hiệu trước, sau đó trong các cuộc họp thiếp theo đi sâu vào từng nội dung một.

Bước 2:

Trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng hay sinh hoạt của đoàn thể, cá nhân được phân công chuẩn bị trình bày, các cá nhân khác phát biểu bổ sung, thư ký ghi chép các ý kiến này, trưởng đơn vị, tổ chức kết luận để người viết hoàn chỉnh lưu hồ sơ về thực hiện cuộc vận động “học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị; đồng thời đưa lên trang website của Trường, bài viết đạt yêu cầu được đăng bản tin GDCN để tuyên truyền.

Bước 3:

Từng cá nhân cụ thể hóa vào ví trí công tác của mình, xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện và đưa vào hồ sơ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Thời gian thực hiện

          - Tổ chức triển khai tuyên truyền trong buổi họp định kỳ hàng tháng bắt đầu từ tháng 12/2012.

          - Các tháng tiếp theo có thể sinh hoạt sâu vào từng nội dung của khẩu hiệu như gợi ý nêu trên.

Trên đây là hướng dẫn thảo luận, quán triệt mục tiêu ý nghĩa các khẩu hiệu hành động, đồng thời gợi ý nội dung và cách thức sinh hoạt, các đơn vị có thể tự sáng tạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

          Từng đơn vị trực thuộc, đoàn thể tổ chức sinh hoạt, hoàn tất hồ sơ minh chứng và thông tin, báo cáo kịp thời để tổng hợp tuyên truyền và báo cáo cho cấp trên.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị  kịp thời báo cáo, trao đổi ý kiến với BGH Nhà trường để được hướng dẫn thêm.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Mạnh Cường

               

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Công Chánh

 

 

Nơi nhận:                  

- Đảng ủy (báo cáo);

- Đơn vị trực thuộc (t/h);

- Đoàn thể (t/h);

- Lưu: VT.

 

 

         

 

       

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1522

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2977932

Trang liên kết

bo giao duc
SO GIAO DUC BAC LIEU
DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu
http://www.baclieu.gov.vn