New Ribbon

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2010-2015)

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu: Lế bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 6, năm 2015

Hội thảo liên kết, hợp tác sản xuất nông nghiệp sạch

Đoàn Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Hội thi “Học sinh giỏi nghề cấp trường” lần thứ VI, năm 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Hướng đến chất lượng giáo dục toàn diện

Example Frame
Gallery
AltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAlt

 

Văn bản & thông báo mới nhất
Bản đồ