21:42 ICT Chủ nhật, 01/02/2015

Trang nhất » Tin Tức » Bản tin giáo dục » Số 4

Đổi mới phương pháp dạy học

Chủ nhật - 09/10/2011 21:43
Trong điều kiện hiện nay, chất lượng đào tạo không chỉ là điều kiện cho sự tồn tại mà còn là cơ sở cho việc xác định uy tín, “thương hiệu” của một cơ sở đào tạo, là niềm tin của người sử dụng “sản phẩm” được đào tạo và là động lực của người học.

Trong đó việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yếu tố có tính quyết định đến chất lượng đào tạo. Vì vậy ngay từ năm học 2007 - 2008, Ban giám hiệu Nhà trường đã tổ chức triển khai mạnh mẽ phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giảm thời gian lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu theo hướng dẫn của giáo viên và sử dụng sơ đồ hóa trong dạy và học. Qua bốn năm thực hiện đã thu được những thành tựu như sau:

          1. Những thànhtựu đạt đượcvề đổi mới phương pháp dạy học của Nhà trường

          - Phong trào đổi mới phương pháp dạy và học trong Nhà trường đã thực sự rõ nét và có sự chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phá. Góp phần giảm thiểu được lối dạy học truyền thống một cách thụ động, phát huy được tính tích cực trong hoạt động học tập, nghiên cứu của học sinh, hạn chế  được tình trạng thầy đọc, trò ghi.

          - Hầu hết giáo viên đã hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá quá trình học tập của học sinh. Hồ sơ chuyên môn của giáo viênđã được nâng lên về chất nhất là đã xây dựng được đề cương bài giảng bằng sơ đồ, góp phần thực hiện tốt dạy học bằng “sơ đồ tư duy”.

          - Kinh nghiệm về sơ đồ hoá nội dung bài giảng, việc vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm, tổ chức quản lý hoạt động trên lớp cũng như ngoài giờ đối với học sinh của đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ nét qua từng năm học.

          - Phương pháp dạy học theo nhóm được phát huy và giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động dạy và học của Nhà trường, phát huy được tích cực của nhiều học sinh, nhất là những học sinh khá giỏi; giúp người học chủ động sáng tạo trong tiếp cận tri thức, phát huy được hiệu quả học tập nghiên cứu theo nhóm với vai trò đạo diễn, tư vấn, thẩm định khoa học của người dạy.

          - Việc đổi mới phương pháp dạy họcđã giúp học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông, hợp tác và làm việc theo nhóm, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại trong nền kinh thế thị trường và xu thế hội nhập hiện nay. Đồng thời tác động tích cực đến nhận thức và tinh thần trách nhiệm của học sinh trong học tập trên lớp cũng như ngoài giờ, hạn chế việc học sinh rảnh  rỗi vi phạm vào các tệ nạn xã hội.

          - Việc áp dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ trong những năm qua đã giúp học sinh không thấy nhàm chán vì bài học dài dòng mà luôn sôi nổi, hào hứng; đặc biệt có hiệu quả trong việc củng cố kiến thức và rèn luyện, phát triển tư duy lôgíc; giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn, nhớ nhanh và lâu hơn.Tăng sự linh hoạt trong quá trình dạy học, bài giảng ngày càng được bổsung thêm về nội dung, nhất là giúp học sinh nắm được kiến thức thông qua một sơ đồ trực quan thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức.

          - Kết quả kiểm tra, đánh giá đã phản ánh chính xác hơn năng lực trình độ và mức độ tham gia của học sinh trong quá trình học tập, phân hóa rõ nét được học sinh theo trình độ và năng lực học tập.

          2. Những giải pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học của Nhà trường

          2.1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của giáo viên và học sinh

         Trước hết cần quán triệt trong tập thể giáo viên nhà trường việc đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu khách quan của quá trình đào tạo, có đổi mới phương pháp dạy học thì mới nâng cao được chất lượng đào tạo đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Không đổi mới là tụt hậu và có nguy cơ bị sa thải trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ ngay trong lĩnh vực đào tạo như hiện nay. Từ đó giáo viên phải qyết tâm và thực sự lấy học sinh làm trung tâm để phát huy tính tích cực của học sinh.

          2.2.Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

          - Đẩy mạnh tuyển dụng thêm giáo viên cho các học phần còn thiếu, khắc phụctình trạng quá tải đối với giáo để có thời gian chuẩn bị, hướng dẫn học sinh một cách chu đáo.

          - Chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên trên các mặt:

          +  Không ngừng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên.          

          + Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên một cách thường xuyên, nhất là nâng cao khả năng tự học tự bồi dưỡng của giáo viên.

          +  Nâng cao khả năng khái lược, tổng thuật, thiết kế sơ đồ, biểu bảng nội dung bài giảng; khả năng hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, phối hợp trình bày; khả năng xử lý các tình huống sư phạm khi học sinh trình bày trên lớp.

          +  Nâng cao kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, tổ chức quản lý hoạt động nhóm một cách có hiệu quả; đánh giá, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm của nhóm và từng cá nhân làm cơ sở đánh giá kết quả học tập môn học theo hướng thực chất hơn. Làm tốt vai trò tư vấn, hướng dẫn, trọng tài trong quá trình học tập đối với học sinh.

          - Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ, về phương pháp giảng dạy bộ môn, kỹ năng dạy học vi mô, đặc biệt là kỹ năng, phương pháp dạy học bằng  “bản đồtư duy”, kỹ năng phối hợp các phương pháp dạy học có hiệu quả vào từng tiết giảng.

          2.3. Tăng cường hướng dẫn cho học sinh đổi mới phương pháp học, đặc biệt là khả năng tự học, tự nghiên cứu

          Đổi mới phương pháp dạy chưa đủ mà còn phải đổi mới phương pháp học thì mới có hiệu quả. Vì vậy cần tăng cường hướng dẫn cho học sinh phương pháp nghiên cứu tài liệu, học tập nhóm; học tập bằng lập “bản đồ tư duy” đặc biệt là năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đồng bộ với đổi mới hoạt động dạy của giáo viên. Từng tổ bộ môn tổ chức hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho học sinh.

          2.4. Nâng cao chất lượng của tài liệu, giáo trình và hồ sơ chuyên môn

          - Nâng cao chất lượnggiáo án đã được thiết kế theo hướng dạy học bằng “bản đổ tư duy” để chủ động hướng dẫn cho học sinh một cách bài bản; đối với đề cương hướng dẫn báo cáo nhóm và thu hoạch môn học cần cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm dưới dạng mở để phát huy được tính sáng tạo của học sinh.

          - Nâng cao chất lượngđề cương bài giảng, tổ chức nghiệm thu giáo trình những học phần môn học đã có đủ điều kiện để phát hành rộng rãi.

          - Tăng cường các tải liệu tham khảo phục vụ cho cả giáo viên và học sinh.

          2.5. Nâng cao chất lượng khâu hướng dẫn, chuẩn bị và trình bày trên lớp, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”:

           - Giáo viên thực hiện hướng dẫn và yêu cầu cụ thể về nội dung đến hình thức: từ khâu chuẩn bị nhóm, thông qua, trình bày lên giấy (máy tính…), trình bày bảng, cách ghi chép trên bảng, cách phối hợp trình bày,…

          - Các nhóm học sinh phải chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên và thông qua giáo viên duyệt trước khi lên lớp; các thành viên trong nhóm đều phải tham gia chuẩn bị và thảo luận để đi đến thống nhất (tránh tình trạng mỗi cá nhân chỉ chuẩn bị một phần nội dung của mình mà không trao đổi thảo luận các phần nội dung khác); góp phần biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

          - Thực hiện tốt phương châm: “Học - Hỏi - Hiểu - Hành” trong quá trình  dạy học, mà trước hết là giáo viên phải phấn đấu vững về nghiệp vụ chuyên môn, sâu về nghiệp vụ sư phạm, giỏi về thực hành, phong phú về kinh nghiệm thực tế tránh tình trạng chỉ biết lý thuyết suông, giáo điều trong sách vở.

          2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, các phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy và học

          Cần đầu tư trang bị thêm những phương tiện hiện đại, bổ sung các loại giáo trình, sách báo, tạp chí tham khảo, đặc biệt là nghiệm thu đề cương bài giảng, giáo trình để đưa vào  thư viện của Nhà trường giúp học sinh và giáo viên khác có nhiều tài liệu tham khảo hoặc sử dụng vào dạy học.

          2.7.  Đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, đánh giá, khen thưởng

          - Để phong trào đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả cần tăng cường đổi mới công tác quản lý từ tổ bộ môn đến phòng khoa và Nhà trường, trước hết là đảm bảo nền nếp trong hoạt động dạy học và sinh hoạt chuyên môn; đồng thời  phát huy được khả năng sáng tạo và lòng nhiệt tình của đội ngũ giáo viên.

          - Tổ chức các lớp đảm bảo số lượng học sinh vừa phải, tương đối đồng đều về trình độ tiếp thu tạo điều kiện thuận lợi triển khai phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực của học sinh..

          - Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm; tổ chức viết sáng kiến, kinh nghiệm về dạy và học để phổ biến thực hiện.

          - Đồng thời sơ kết thi đua khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, biểu dương khen thưởng những cá nhân tích cực và thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học.

          Tóm lại,Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ hết  sức quan trọng và cần thiết nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp bởi không phải dễ dàng thay đổi được thói quen của cả thầy, trò và các điều kiệnđể thực hiện. Nó đòi hỏi giáo viên phải có tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo, đầu tư công sức và trí tuệ.Tuy nhiên đây là một yêu cầu mang tính khách quan và cấp thiết vì uy tín của chình bản thân từng giáo viên mà nó còn là “thương hiệu”, uy tín và sự tồn tại của một cơ sở đào tạo trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ ngay cả trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo như hiện nay.

          Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, chắc chắn Trường ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo./.

Tác giả bài viết: Phạm Mạnh Cường -Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đào tạo
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 109

Máy chủ tìm kiếm : 106

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 2298

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2298

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2981431

Trang liên kết

ban do bac lieu
SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc
http://www.baclieu.gov.vn
DU LICH BAC LIEU