17:12 ICT Chủ nhật, 25/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ tư - 14/11/2012 15:09

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

Số:          /KH-KTKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bạc Liêu, ngày     tháng    năm 2012

 

Số :     /KH-KTKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


          Bạc Liêu, ngày     tháng    năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2012 - 2013

 

          I. Mục đích, Yêu cầu

1. Mục đích:

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong giáo viên, học sinh, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 30năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012).

          Tạo điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các giáo viên, giữa các tổ bộ môn trong công tác giảng dạy nhằm tìm ra những giáo án tốt, phương pháp dạy hay, tích cực phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của nhà Trường.

- Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác giảng dạy.

- Là cơ sở xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với giáo viên.

          2. Yêu Cầu:

Nội dung phải thiết thực, động viên được đông đảo giáo viên tham gia hội thi có chất lượng, tạo được sự phong trào thi đua, trao đổi học tập, nâng cao trình độ và hiểu biết lẫn nhau giữa các giáo viên.

II. NỘI DUNG HỘI THI    

1. Hình thức và nội dung thi

- Mỗi giáo viên dự thi 02 phần:

   1.1. Thi giảng dạy: Nội dung bài giảng nằm trong chương trình đào tạo TCCN.

- Thi 01 tiết giảng lý thuyết hoặc thực hành với thời gian 45 phút, nội dung bài học tự chọn nằm trong hệ thống các bài giảng theo chương trình đào tạo được ban hành.

          1.2.Thi kiểm tra năng lực nhận thức (hiểu biết) trong giáo dục TCCN và ứng xử tình huống trong nhà trường TCCN:

          - Thi hiểu biết về quy chế, chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (tài liệu tham khảo: Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007; Quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012).

          - Xử lý những tình huống xuất hiện trong dạy học; trong giao tiếp, ứng xử với các đồng nghiệp, cán bộ quản lý và cộng đồng (phụ huynh học sinh, doanh nghiệp, chính quyền địa phương,...).

          Giáo viên dự thi rút thăm và trả lời câu hỏi, thời gian không quá 05 phút sau khi thực hiện bài giảng.

          2. Nội dung đánh giá

- Đánh giá việcchuẩn bị bài giảng (giáo án, đồ dùng dạy học, nội dung bài giảng...); nghệ thuật giảng dạy và thời gian thực hiện.

- Đánh giá phần hiểu biết trong giáo dục TCCN và ứng xử tình huống trong nhà trường theo thang điểm quy định của Ban Tổ chức Hội thi. 

          3. Đối tượng và số lượng giáo viên dự thi

- Toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên có tham gia giảng dạy trong toàn trường được tuyển chọn từ Hội thi cấp khoa.

- Hai khoa và tổ môn chung thi tại đơn vị để tuyển chọn trong các khoa, tổ môn chung mỗi đơn vị 04 giáo viên tham gia hội thi cấp trường (12 giáo viên).

          4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Giáo án, hồ sơ bài giảng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) (đóng chung thành một quyểnvà mỗi giáo viên dự thi nộp 04 quyển) cho Ban thư ký (đại diện Phòng đào tạo, Phòng công tác học sinh) trước ngày 13/11/2012.

5. Cách thức tổ chức

5.1. Thao giảng tại các khoa và tổ bộ môn chung

5.1.1.Thời gian

          - Thao giảng tại khoa, tổ từ ngày 1/11/2012 và kết thúc chậm nhất đến ngày 10/11/2012.

- Khoa và tổ môn chung đề ra kế hoạch tổ chức hội thi để chọn ra các giáo viên của khoa, tổ mình tham gia hội thi cấp trường.

- Khoa, tổ môn chung tiến hành dự giờ, góp ý, đánh giá, cho điểm xếp loại theo phiếu chấm điểm lý thuyết và thực hành của bộ giáo dục và đào tạo để làm cơ sở chọn giáo viên tham gia thi cấp Trường.

5.1.2. Thành phần dự giờ

Ban chủ nhiệm khoa, Tổ môn chung và một số giáo viên có kinh nghiệm lâu năm (có thể mời thêm tổ bộ môn khác) trong ban giám khảo.

5.2. Hội thi cấp trường

- Họp ban giám khảo và ban thư ký lần 1 lúc 14 giờ chiều ngày 12/11/2012.

- Thời gian thi bắt đầu từ 7 giờ ngày 15/11/2012 đến hết ngày 16/11/2012.

          6. Ban giám khảo

          Thành phần Ban giám khảo theo Quyết định cuả Hiệu trưởng:

          BGH, đại diện Phòng Đào tạo, mời đại diện Phòng GDCN-GDTX Sở GDĐT tham dự.

          7.  Đánh giá xếp giải

          7.1. Cho điểm giờ giảng và phần ứng xử: Theo phiếu đánh giá giờ giảng do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã phát hành thang điểm 20.

7.2. Căn cứ vào tình hình thực tế giờ giảng của giáo viên Ban Giám Hiệu đánh giá và xếp loại như sau :

     7.2.1. Giải tập thể:

          - Giải tập thể gồm: 01 giải tập thể  dành cho đơn vị nào có nhiều giáo viên đạt giải cao.

     - Nguyên tắc xếp giải tập thể theo các tiêu chí sau:

     + Số lượng giáo viên đạt giải cao của đơn vị;

     + Kết quả điểm đồng đội (điểm trung bình cộng của các giáo viên trong đơn vịtham dự thi) lấy từ cao dến thấp;

     7.2.2.Giải cá nhân

     + Giải nhất:                    Bài giảng đạt từ 18 điểm trở lên  

     + Giải nhì:                      Bài giảng đạt từ 17 điểm trở lên

     + Giải ba:                       Bài giảng đạt từ 16 điểm trở lên

     + Giải khuyến khích:     Bài giảng đạt từ 15 điểm trở lên

          - Nguyên tắc xếp giải cá nhân: Giáo viên có bài giảng được xếp giải phải đạt điểm trong khung điểm quy định và được lấy từ cao đến thấp theo từng nghề.Giáo viên có điểm ở mục 2 – nội dung bài giảng từ 4 điểm trở lên mới được xếp giải.

7.2.3. Công nhận giáo viên giỏi cấp trường:

Nếu giáo viên có điểm tổng kết từ 14 điểm trở lên và điểm ở mục nội dung bài giảng (trong nội dung tiêu chí đánh giá) phải đạt từ 3 trở lên.

8. Khen thưởng:

          8.1.Tập thể:

          - Tập thể đạt giải được tặng Giấykhen của Hiệu trưởng Nhà trường và phần thưởng.

          8.2.Cá nhân:

          - Các giải nhất, nhì, ba được tặng Giấykhen của Hiệu trưởng Nhà trường và phần thưởng.

          9. Kinh phí tổ chức: Bộ phận tài vụ có trách nhiệm cân đối kinh phí để chi cho Ban tổ chức, Ban giám khảo, kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng cho giáo viên đạt giải.

10. Quy định về trang phục của giáo viên tham gia hội thi cấp trường

          + Ăn mặc lịch sự.

          + Nam áo sơ mi quần tây, thắt caravát.

          + Nữ mặc áo dài.

          + Phải đeo thẻ công chức.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với BGH nhà trường chỉ đạo và triển khai thực hiện.

- Các Khoa và tổ bộ môn chung tiến hành tổ chức thi và tuyển chọn mỗi đơn vị 04 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị câu hỏi thi vấn đáp quy chế và chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN thông qua Ban giám khảo ngày 12/11/2012. Văn thư Công đoàn Trường và Phòng Đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ (mỗi đơn vị một bộ).

          - Phòng Hành chính tổ chức ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo trên cơ sở đề nghị của Phòng Đào tạo và làm thư mời đại diện Phòng GDCN-GDTX Sở GDĐT tham gia Ban giám khảo. Ra Quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải và Giấy Chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường.

          - Ban thư ký chuẩn bị các phiếu chấm, câu hỏi ứng xử; liên hệ Phòng Đào tạo tập hợp câu hỏi thi vấn đáp quy chế và chuẩn nghiệp vụ sư phạm; chuẩn bị hồ sơ, phù hiệu, phương tiện làm việc cho Ban giám khảo; làm đề nghị thanh toán cho các thành phần có liên quan.

          - Phòng Quản trị đời sống phục vụ:

          + Trang trí băng rôn:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM 2012

          + Phục vụ nước uống và các trang thiết bị giảng dạy theo đề nghị của các đơn vị dự thi.

          Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì báo về Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét giải quyết.

          Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo)

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);

- Lưu: VTCQ; VTCĐ.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Công Chánh

 

 

 

 

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 1178

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89898

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2956245

Trang liên kết

DU LICH BAC LIEU
SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc
http://www.baclieu.gov.vn
ban do bac lieu