New Ribbon

Hoạt động về nguồn Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu năm 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Hướng đến chất lượng giáo dục toàn diện

ĐVTN Trường CĐ KT-KT tích cực tham gia Ngày hội tình nguyện “Vì cuộc sống tươi đẹp” năm 2015

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng (khóa XI)

Quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”

Example Frame
Gallery
AltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAlt

 

Văn bản & thông báo mới nhất
Bản đồ

introcenter