New Ribbon

Khai giảng lớp TCCN tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Giá Rai

100 học sinh trường THPT Ninh Quới theo học TCCN

Trao bằng tốt nghiệp cho 144 học viên

Ra mắt Hội đồng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Example Frame
Gallery
AltAltAltAltAltAltAltAlt

 


introcenter