Thông tin tuyển sinh 2017


- Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2017 -> Tải tại đây
- Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2017 -> Tải tại đây
- Lý lịch học sinh, sinh viên ​ -> Tải tại đây
- Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học 2017 -> Tải tại đây