Nâng cao chất lượng giảng dạy nghề nuôi trồng thủy sản

Trong các ngành nghề đang đào tạo thì ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành đào tạo chính quy ở cả bậc trung cấp và cao đẳng của nhà trường. Những năm gần đây số học sinh tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản của trường đã được các cơ sở sản xuất, các trang trại, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đón nhận và đánh giá cao về năng lực nghề. Song để hướng tới đào tạo theo hướng nghề, hướng ứng dụng thực hành thì ngành nuôi trồng thủy sản cũng đang đặt ra nhiều thử thách cần giải quyết.
          Xuất phát từ lý luận và thực tế khách quan đã nêu trên, sáng ngày 25/9/2017 tổ nuôi trồng thủy sản đã  họp thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy nghề nuôi trồng thủy sản.
Kết thúc buổi thảo luận giáo viên tổ đã thống nhất được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nghề nuôi trồng thủy sản như sau:
Description: C:\Users\Administrator\Downloads\gioi nghe 5.jpg
Kiểm tra chuẩn kỹ năng nghề của học sinh ngành nuôi trồng thủy sản
Một là xây dựng nội dung chương trình môn học/mô đun đảm bảo đáp ứng được yêu cầu kỹ năng nghề.
Hai là tăng cường công tác biên soạn bài giảng, tài liệu giảng dạy theo hướng nghề.
Ba là từng giáo viên cần có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo hồ sơ trước khi giảng dạy, trong quá trình giảng dạy chú trọng nhiều hơn đến việc hình thành kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên.
Bốn là tăng cường hoạt động học tập thực tế, tham quan ngoại khóa, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.
Năm là cải tiến và đổi mới hình thức và phương pháp giảng dạy cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
Sáu là tăng cường giáo dục thái độ yêu nghề cho học sinh, sinh viên trong quá trình giảng dạy.
 
                                                                                                Lã Thị Nội