Nghiệm thu 3 mô đun thuộc nghề Chế biến và bảo quản thủy sản

Hội đồng nghiệm thu gồm Cô Nguyễn Thị Quế Phụng – Trưởng Khoa NNTS, Cô Nguyễn Thị Bích Vân – Phó Khoa NNTS, Cô Lã Thị Nội - Phó Khoa NNTS, các giáo viên biên soạn chương trình chi tiết của 3 mô đun trên.

 

Các giáo viên Tổ Chế biến thủy sản trình bày chương trình chi tiết của các mô đun

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, hội đồng nghiệm thu đánh giá chương trình chi tiết của 3 mô đun: Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản; Chế biến lạnh đông thủy sản và chế biến đồ hộp thủy sản đạt yêu cầu về nội dung và cả hình thức đáp ứng được mục tiêu đào tạo theo hướng giáo dục nghề nghiệp.

                                                                                                            Tác giả: Ngô Diễm My