Thu hoạch cá trê thử nghiệm “nuôi trong môi trường nước lợ”

Sau 05 tháng nuôi trọng lượng cá khoảng 300g/con, thức ăn trong suốt quá trình nuôi là cá tạp xay nhuyễn. Ưu điểm của qui trình nuôi này cá ít bệnh nên hạn chế sử dụng thuốc, hóa chất (do cá sống trong môi trường nước lợ); thịt cá thơm day; giá cao được thị trường chấp nhận. Bên cạnh một số kết quả đạt được, Tổ Thủy sản cũng nhận thấy cá chậm lớn, thị trường tiêu thụ chưa nhiều. Qua thực tế Trung tâm yêu cầu Tổ thủy sản cần nghiên cứu mật độ nuôi, thị trường tiêu thụ tham mưu với Ban giám đốc để có chỉ đạo phù hợp.

Trịnh Minh Chánh