• Product Image
    Nghiệm thu 3 mô đun thuộc nghề Chế biến và bảo quản thủy sản (05-10-2017)

    Khoa Nông nghiệp - Thủy sản tổ chức nghiệm thu chương trình chi tiết của 3 mô đun:  Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản; Chế biến lạnh đông thủy sản; Chế biến đồ hộp thủy sản thuộc chương trình đào tạo ngành Chế biến và bảo quản thủy sản.