100 học sinh trường THPT Ninh Quới theo học TCCN


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục: “Triển khai thí Điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp”, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tiếp tục thực hiện mô hình trên tại TT.GDNN-GDTX, đồng thời  triển khai phối hợp thực hiện ở trường trung học phổ thông với những quyền lợi người học như sau:
Thực hiện Nghị định số Số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 có quy định:  “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” được miễn học phí. Do đó học sinh tự nguyện theo học song hành hai chương trình theo mô hình nêu trên tại trường THPT không phải đóng học phí khi học chương trình TCCN.
Khi hoàn thành chương trình TCCN, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp TCCN. Trong trường hợp học sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng tốt nghiệp TCCN thì theo tinh thần Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 “V/v người học tốt nghiệp TCCN” nêu rõ: “Căn cứ Luật giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng”. Theo tinh thần công văn này và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh chưa tốt nghiệp THPT nhưng có bằng tốt nghiệp TCCN vẫn được dự tuyển sinh cao đẳng, đại học.
Ngoài ra, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu sẽ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật – Tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Bạc Liêu giảng dạy và cấp chứng chỉ nghề phổ thông cho học sinh tham gia học theo mô hình nêu trên để có thể cộng điểm khuyến khích vào điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
          Như vậy, việc phối hợp thực hiện mô hình song hành hai chương trình như đã nêu trên tại trường THPT, giúp học sinh có cơ hội vừa học văn hóa THPT vừa học chuyên môn, nghiệp vụ TCCN, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Khi kết thúc 3 năm học THPT, học sinh vừa có thể tốt nghiệp THPT vừa tốt nghiệp TCCN có thể tham gia ngay vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp THPT hoặc học tiếp lên bậc học cao hơn. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí; đồng thời cũng góp phần thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thạc sĩ Phạm Mạnh Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buỗi Lễ

Thầy Nguyễn Hữu Phước - Phó Hiệu trưởng trường THPT Ninh Quới  phát biểu tại buỗi Lễ
;