Ban Chấp Hành Đoàn Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu thông qua Nghị Quyết phân công nhiệm vụ

Đồng chí Trần Văn Út Chính – Bí thư Đoàn trường, triển khai nội dung Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường vụ, các Ban trực thuộc Ban chấp hành Đoàn trường Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khóa XIV, Nhiệm kỳ 2017 – 2019. Ban chấp hành Đoàn trường hoàn toàn biểu quyết thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ.   
 Các thành viên đánh giá cao về Nghị quyết phân công nhiệm vụ. Nội dung Nghị quyết qui định rất cụ thể, rõ ràng.  Phần nhiệm vụ của từng đồng chí cũng như hoạt động của các Ban có sự liên kết rất chặt chẽ và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.
Trên tinh thần Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường vụ, các Ban trực thuộc Ban chấp hành Đoàn trường Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khóa XIV, Nhiệm kỳ 2017 – 2019, các đồng chí trong BCH căn cứ Chương trình công tác đoàn và phòng trào thanh niên của Đoàn trường để cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của mình với sự nhiệt quyết và tinh thần trách nhiệm cao. 
 

Vũ Thụy Anh Phụng

;