Công Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017

Công Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu : Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017

Công Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu : Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017

Dự hội nghị có Ông Trương Thanh Sang - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức; Ông Trần Công Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Ông Phạm Mạnh Cường Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ tập hợp công nhân, viên chức, lao động, vận động xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của nhà trường; quan tâm đến đời sống vật và tinh thần của CNVCLĐ; thực hiện tốt các mục tiêu cơ bản do Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra.

Công đoàn trường đã phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên nhà trường như: tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia các nhóm sản xuất thực hiện các dự án sản xuất tại Trại thực nghiệm; vận động ủng hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 8 triệu đồng; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, giao lưu, tọa đàm, thi văn nghệ, thể dục thể thao, nấu ăn nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11…

Bên cạnh đó, Công đoàn trường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, bình đẳng giới thu hút đông đảo công đoàn viên và học sinh nhà trường tham gia.

Công đoàn trường cũng đã phối hợp phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong công đoàn viên như: Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, xây dựng “Nhà trường văn hóa – Gia đình văn hóa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đặc biệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Dân chủ hóa trường học”. Công đoàn trường cũng đã tích cực vận động và tuyên truyền thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; đã vận động được hơn 153 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo ở các huyện; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa; mua vé số hỗ trợ trẻ em nghèo…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2017 như: Chủ động phối hợp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ trong nhà trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần chó CNVCLĐ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành, của địa phương; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và hiệu quả hoạt động của tổ công đoàn, góp phần tiếp tục giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; Phối hợp chính quyền thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của nhà trường theo hướng ứng dụng, thực hành.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Kim Thi đắc cử Chủ tịch Công đoàn trường nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017. 

;