Diễn đàn “Học sinh khởi nghiệp” lần thứ X năm 2016


Các đội thi lần lượt trình bày dự án khởi nghiệp
Diễn đàn là một trong những hoạt động thường niên dành cho học sinh cuối khóa của Nhà trường nhằm giúp học sinh xác định được mục tiêu, định hướng nghề nghiệp. Từ đó hình thành động cơ và thái độ học tập đúng đắn, tích cực tham gia các phong trào học tập nhằm nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có chuyên môn sâu, thực tiễn giỏi đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có khả năng chủ động trong cuộc sống biết nắm bắt thời cơ để cùng với bạn bè gia đình tích cực tham gia vào các dự án đầu tư để phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể làm giàu cho quê hương đất nước.
Các đội thi lần lượt trình bày dự án khởi nghiệp
Tham gia diễn đàn lần này có 6 dự án khởi nghiệp của học sinh các khoa, phòng và trên 200 cổ động viên tham gia cổ động cho các đội. Tại diễn đàn, các nhóm tham gia trình bày dự án khởi nghiệp của mình trong thời gian 15 phút với các dự án như: Kinh doanh thuốc thủy sản, Cửa hàng thiết bị tin học My – BC, Mô hình sản xuất hoa thiên lý xen canh với rau ngót, Nuôi cầy Vòi hương hướng thịt (Khoa Nông nghiệp – Thủy sản), Cơ sở sản xuất kinh doanh Anh Thư, Trồng rau an toàn trên khay bằng phương pháp hữu cơ sinh học (Khoa Kinh tế và Quản trị).
Sau khi các nhóm trình bày xong dự án khởi nghiệp, các cổ động viên sẽ cùng nhau thảo luận, đặt câu hỏi cho các nhân, nhóm trình bày để làm rỏ hơn các vấn đề quan tâm. Sau đó, Ban giám khảo sẽ tiến hành đánh giá tính thực tế, tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án khi đưa vào áp dụng trong thực tế… Kết quả, Ban giám khảo đã trao giải nhất cho dự án “Cơ sở sản xuất kinh doanh Anh Thư”, giải nhì là dự án “Nuôi cầy Vòi hương hướng thịt”, giải ba được trao cho dự án “Trồng rau an toàn trên khay bằng phương pháp hữu cơ sinh học”…

Ths. Phạm Mạnh Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen cho đội thi đạt Giải nhất tại diễn đàn
NT
;