Gần 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm năm 2017


Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng
Tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng có gần 100 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường và một số trường trong khu vực: Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau, TC Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang. Do điều kiện công tác nên các học viên sẽ tham gia học vào các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần (05 tuần). Tham gia khóa học, các học viên sẽ được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm qua các chuyên đề: văn hóa làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc đội nhóm, kỹ năng giao tiếp công chúng, kỹ năng sống.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm năm 2017
Thông qua các chuyên đề, các học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về giao tiếp và thái độ làm việc tốt, nhận biết vai trò và vị trí của người giáo viên trong bối cảnh xã hội hiện nay; Đồng thời hình thành được các kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp sư phạm, thuyết trình truyền đạt kiến thức hiệu quả, cách giải quyết vấn đề và ứng xử trong môi trường sư phạm một cách chuyên nghiệp, sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp và cộng đồng xã hội trong công tác dạy học và giáo dục. Từ đó vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình hướng giao tiếp trong cuộc sống và trong công tác giáo dục, phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo trong công việc.
NT
;