Hội nghị Công chức, Viên chức năm học 2017-2018


NGƯT.TS. Trần Công Chánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và Đại diện BCH Công đoàn Trường ký kết giao ước thi đua năm học 2017-2018

Hội nghị Công chức, Viên chức năm học 2017-2018 diễn ra trong hai buổi làm việc ngày 05-06/10/2017 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện thắng lợi năm học 2017-2018.

Trong năm học 2016-2017, đội ngũ công chức, viên chức của nhà trường đã phấn đấu, thi đua hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo nội dung và tiến độ đào tạo. Nền nếp trong hoạt động dạy học được tiếp tục củng cố, duy trì. Tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhà trường có nhiều đổi mới và sáng tạo mang tính đột phá, đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo, trong rèn kỹ năng nghề cho HSSV, trong xây dựng đội ngũ giáo viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được đẩy mạnh nhất là bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực dạy học theo chuẩn giáo dục nghề nghiệp...

Trong hai phiên làm việc, Hội nghị đã triển khai toàn bộ các văn bản đề ra trong Hội nghị và được toàn thể công chức, viên chức đồng thuận và nhất trí cao. Hội nghị cũng đã thông qua văn bản ký cam kết thực hiện dân chủ trường học và giao ước thi đua, cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa nhà trường, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc. Đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết với với 18 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với công chức, viên chức và 11 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2017-2018…
Một số nội dung trọng tâm trong Hội nghị:

* THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN

1. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

2. Đề án tự chủ Trung tâm Thực nghiệm –Sản xuất, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

3. Quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực trong công tác tư vấn tuyển sinh.

4.  Quy định chế độ công tác đối với giáo viên, giảng viên năm học 2017- 2018.

5. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nghề.

6. Kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho HSSV năm học 2017-2018.

7. Báo cáo công khai về công tác tài chính.

8. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 và phát động thi đua năm học 2017-2018.

9. Kế hoạch công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.

10. Kế hoạch công tác kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018.

11. Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2016- 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018.

* THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Đề án quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL, GV giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Một số vấn đề điều chỉnh bổ sung quy định thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

3. Một số vấn đề điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2017-2019.

4. Một số điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện quy chế dân chủ trường học.

Dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 6 tập thể.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:Đại diện các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Nhà trường ký kết giao ước thi đua năm học 2017-2018


NGƯT.TS. Trần Công Chánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2016-2017 cho các đơn vị trực thuộc Nhà trường

Ths. Phạm Mạnh Cường - Phó Hiệu trưởng trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2016-2017 cho các đơn vị trực thuộc Nhà trường

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua từng tiêu chí của Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017-2018

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

NT

 

;