Hội thảo – Hội giảng “Đổi mới, nâng cao năng lực dạy học tích hợp theo hướng ứng dụng, thực hành nghề nghiệp” năm 2017

Trong 02 ngày (10/11 – 11/11/2017) tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC) đã tổ chức Hội thảo – Hội giảng “Đổi mới, nâng cao năng lực dạy học tích hợp theo hướng ứng dụng, thực hành nghề nghiệp” năm 2017 khu vực phía Bắc.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Hội giảng

Tham dự Hội thảo – Hội giảng có NGƯT.TS. Trần Công Chánh – Chủ tịch Hiệp hội – Chủ trì Hội thảo; Đại diện Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề - Tổng cục GDNN; Các đồng chí Ban thường vụ Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội; Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng), Trưởng phòng đào tạo, Trưởng khoa, bộ môn và giáo viên tham dự Hội giảng của các trường Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề khu vực phía Bắc và một số trường phía Nam thuộc Hiệp hội.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, NGƯT.TS. Trần Công Chánh – Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo – Hội giảng về việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học trong đó dạy học tích hợp theo hướng ứng dụng thực hành nghề nghiệp sẽ giúp người học sẵn sàng và gắn bó với nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo, sau khi ra trường có thể hành nghề, lập nghiệp vững vàng. Qua đó, giúp giáo viên nhận thức và đổi mới rèn luyện kỹ năng, kiến thức, năng lực hoạt động để dạy học cho học sinh trong từng môn học, từng mô đun nghề và của cả hệ thống chương trình đào tạo nghề nghiệp.

Quang cảnh làm việc của Hội thảo - Hội giảng

Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh tại Hội thảo – Hội giảng lần này các đại biểu tham dự cần tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của phương pháp dạy học tích hợp cũng như ưu, nhược điểm của các tiết giảng mẫu được trình bày tại Hội thảo – Hội giảng; Đặc biệt là kỹ năng dạy và học của giáo viên, học sinh thông qua các tiết giảng dạy tích hợp lý thuyết – thực hành.

Vụ phó Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề - Tổng cục GDNN phát biểu tại Hội thảo - Hội giảng

Phát biểu tại Hội thảo – Hội giảng, Vụ phó Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề - Tổng cục GDNN ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua Hiệp hội các trường Cao đẳng , Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật đã tích cực tham gia tham vấn, đóng góp nhiều vấn đề quan trọng từ lý luận đến thực tiễn quản lý giáo dục nghề nghiệp nhằm góp phần thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay; Hội thảo – Hội giảng lần này là hoạt động có ý nghĩa, tác dụng thiết thực, đặc biệt quan tâm trong đó nhất là vấn đề năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên ở các cơ sở GDNN, vì đây chính là lực lượng có sứ mạng, vai trò quan trọng trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cùng với những yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên là hai yếu tố có vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

NT

;