Hơn 40 cán bộ, công chức trẻ ở xã được nâng cao năng lực quản lý Nhà nước


Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng
Tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng có 41 học viên là cán bộ, công chức trẻ ở xã trên địa bàn tỉnh. Trong 05 ngày (từ 27–31/3), các học viên sẽ được bồi dưỡng các kiến thức về quản lý Nhà nước và kỹ năng như: tổng quan về cán bộ, công chức và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, công tác dân vận, công tác QPAN và trật tự an toàn xã hội, công tác tôn giáo và dân tộc; kỹ năng xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hộim kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ, soạn thảo văn bản hành chính, tra cứu và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…
NT
 
;