Khai giảng lớp TCCN tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phước Long


Quang cảnh Lễ khai giảng
Thực hiện công văn số 2258/BGDĐT-GDCN ngày 05/4/2013 về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thường xuyên phối hợp với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp TCCN nhằm tạo điều kiện cho học sinh vừa hoàn thành chương trình THPT vừa có thể hoàn thành chương trình đào tạo TCCN để có thể tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp THPT hoặc học tiếp lên bậc học cao hơn.
NT
;