Tổ công tác xây dựng Đề án sáp nhập Trường TC Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: phiên họp thứ nhất

Sáng ngày 19/10, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Tổ công tác xây dựng Đề án sáp nhập Trường TC Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tiến hành phiên họp thứ nhất. Tham dự và chủ trì phiên họp có NGƯT.TS. Trần Công Chánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; cùng tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng TCBC&TCPCP trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường.

NGƯT.TS. Trần Công Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Trịnh Quốc Chiến – Trưởng phòng TCCB đã công bố các Quyết định liên quan về việc thành lập Tổ công tác và các tiểu ban giúp việc Tổ công tác xây dựng Đề án sáp nhập Trường TC Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Đồng thời, các thành viên Tổ công tác cũng đã thông qua dự thảo Đề cường Đề án sáp nhập và kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, NGƯT.TS. Trần Công Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện đề án đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Từ cơ sở đó cho thấy Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu khi được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu không những để tiếp tục được duy trì nhiệm vụ hiện có, mà còn là điều kiện để tiếp tục phát triển sứ mạng nhà trường lên một tầm cao mới, một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa cấp, đa ngành, đa hệ có quy mô, nguồn lực lớn, với tầm nhìn và chiến lược phát triển xa hơn trước yêu cầu đổi mới và hội nhập.

NT

;