Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Họp giao ban tháng 02/2017


Quang cảnh cuộc họp
Sau khi các đơn vị phòng, khoa trung tâm Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 01 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong tháng 02/2017. Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tọa Hội nghị kết luận một số nhiệm vụ chính cần tập trung như sau:
1. Đối với công tác tuyển sinh Ban tư vấn phối hợp các đơn vị chuẩn bị chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị, đồng thời lập dự toán kinh phí có liên quan cho công tác tư vấn tuyển sinh. Chủ động liên hệ làm việc với sở GDĐT, Trung tâm giáo dạy nghề, trường THCS, THPT các huyện trong tỉnh, các trường trong hiệp hội khu vực phía Nam các chuyên ngành phối hợp thông báo tuyển sinh
2. Chương trình đào tạo: Điều chỉnh phù hợp theo tiêu chuẩn GDNN, biên soạn lại đề cương, cơ cấu bài giảng mới; rà soát hệ thống hóa các văn bản, mẫu biểu cho phù hợp với GDNN.
3. Công tác tổ chức thi tay nghề thống nhất tổ chức thi  2 cấp (cấp khoa và cấp trường). Thông báo đăng ký dự thi tay nghề rộng rãi, đổi mới mở rộng ngành nghề dự thi, nâng cao giá trị giải thưởng.
4. Chủ động xây dựng văn bản, tư vấn học sinh đăng ký ở ký túc xá tập trung của tỉnh, liên hệ với vụ pháp chế Tổng Cục dạy nghề cập nhật thông tin về chế độ, chính sách của người học tham gia học tập nghề nghiệp tại các cơ sở đào tạo.
5. Tiếp tục hoàn thiện đề án chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phòng TCCB phối hợp các phòng, khoa, trung tâm hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm và tổ chức lấy ý kiến bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng còn khuyết trình Hiệu trưởng.
6. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng dứt điểm trong tháng 2/2017. Tăng cường phối hợp liên hệ ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường.
7. Tăng cường quản lý, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nỗ trong toàn trường.
NT
;