Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Họp giao ban tháng 03/2017


Quang cảnh cuộc họp
Sau khi các đơn vị phòng, khoa trung tâm Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong tháng 3/2017. Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tọa Hội nghị kết luận một số nhiệm vụ chính cần tập trung như sau:
1. Ban tư vấn đẩy mạnh cao điểm công tác tuyển sinh, phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch, kinh phí hoạt động có liên quan cho công tác tư vấn tuyển sinh
2. Phòng Đào tạo phối hợp các phòng chức năng lập hồ sơ thực hiện đăng ký hoạt động, chuyển đổi và xây dựng chương trình đào tạo nghề nghiệp theo Công văn Hướng dẫn số 106-CV-TCDN của Tổng Cục dạy nghề. Tổng hợp điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp theo tiêu chuẩn GDNN; rà soát hệ thống hóa các văn bản, mẫu biểu cho phù hợp với GDNN.
3. Tổ chức hội nghị chính quyền – nhà trọ; diễn đàn học sinh khởi nghiệp; hội thi học sinh giỏi nghề 2017, theo kế hoạch biên chế năm học được phê duyệt.
4. Tiếp tục hoàn thiện đề án chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự thảo, gửi báo cáo về Viện Quản lý Giáo dục và Hiệp hội các Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật mời các chuyên gia đóng góp ý kiến.
5. Phòng TCCB phối hợp các phòng, khoa, trung tâm hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm và tổ chức lấy ý kiến bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng còn khuyết trình Hiệu trưởng; lập danh sách nâng lương đợt 1/2017, các chế độ thâm niên vượt khung và lập hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108. Liên hệ làm việc với sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ thành lập hội đồng trường trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hội đồng trường để sớm đi vào hoạt động giải quyết các vấn đề lớn của nhà trường trong thời gian tới.
6. Thường xuyên liên hệ ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường. Khởi động lại đề án đào tạo sát hạch lái xe mô tô 02 bánh, liên hệ Sở lao động Thương binh và xã hội cũng cố hồ sơ hoàn thành các thủ tục, điều kiện cơ sở vật chất xin phép đào tạo.
7. Tăng cường quản lý, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nỗ, vệ sinh trường lớp đảm bảo môi trường học đường xanh – sạch – đẹp.
NT
;