Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Đến dự Lễ khai giảng có Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Ông Quách Thoại Tường – Giám đốc Trung tâm Viễn thông (VNPT) Bạc Liêu 1, cùng đại diện các báo, đài đến dự và đưa tin.

Khai giảng năm học 2014-2015

Năm học 2013 – 2014, Trường CĐ KTKT Bạc Liêu đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, giữ vững ổn định quy mô, đa dạng ngành nghề, đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm không ngừng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Năm học qua, trường có trên 1.420 học sinh tham gia học tập ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp và liên thông Đại học ở các ngành như: Kế toán Doanh nghiệp Sản xuất; Kế Toán Hành chính sự nghiệp; Kế toán Thương mại – Dịch vụ; Nuôi trồng thủy sản; Tin học - Ứng dụng; Thư ký văn phòng; Hành chính văn thư; …; ngoài ra, trong năm học nhà trường cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ đang công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Về công tác tổ chức cán bộ, nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ nhà giáo – cán bộ quản lý phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, trong năm học, nhà trường đã kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên và yêu cầu thực tế; đồng thời, quan tâm đưa giáo viên đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm…Về công tác đào tạo, nhà trường đã tiếp tục điều chỉnh chương trình và nội dung đào tạo theo hướng nâng tỷ lệ thực hành môn học và thực hành tay nghề đảm bảo chương trình khung phù hợp với yêu cầu thực tế; qua đó tỷ lệ tốt nghiệp, tốt nghiệp loại giỏi, khá đều vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Với những kết quả đạt được đã tạo tiền đề cơ bản cho nhà trường tiếp tục phát triển sang một giai đoạn mới trở thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật. Theo đó, Trường xác định mục tiêu trong năm học 2014 – 2015 và những năm tiếp theo là tiếp tục mở rộng qui mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh nhà và khu vực.

Trường CĐ KTKT Bạc Liêu cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra như: tập trung chuyển dịch cơ cấu đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo hướng phát triển năng lực ứng dụng thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; Tăng cường đẩy mạnh thực hiện việc kết hợp đồng thời dạy chương trình bổ túc văn hóa với đào tạo trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo có uy tín, thương hiệu nhằm đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng thị trường lao động.

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh, ý nghĩa mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, từng thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và tất cả học sinh, trong toàn trường quyết tâm không ngừng học hỏi nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ cho sự nghiệp phát triển Nhà trường, tất cả đồng tâm hiệp lực, tích cực, tự giác hình thành thái độ tình cảm, nhiệt huyết của mình đối với nhiệm vụ được giao và công việc phải làm, xây dựng ý chí - phương châm hành động sẳn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết chung sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu và những nhiệm vụ của năm học mới - năm học 2014 - 2015 với phương châm hành động “Mỗi người mỗi việc có ích, lấy tự nguyện công việc thể hiện thái độ, lấy chất lượng công việc minh chứng tấm lòng, lấy hiệu quả công việc khẳng định trách nhiệm với nhà trường”.

Cũng tại buổi Lễ Khai giảng năm học mới 2014 – 2015, Ông Quách Thoại Tường – Giám đốc Trung tâm Viễn thông (VNPT) Bạc Liêu 1 đã trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó trong học tập và Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) chi nhánh Bạc Liêu cũng gửi đến 03 phần quà cho học sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất năm học 2014-2015.

;