08:22 ICT Thứ hai, 24/11/2014

Trang nhất » Lịch tuần

Lịch công tác tuần 20/2013 (từ ngay 12/5/2014- 17/5/2014)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2014

TỪ NGÀY 12/5/2014 ĐẾN NGÀY 17/5/2014

 

Thứ/ngày tháng/năm

Nội dung công việc

Thực hiện

Thứ hai

Ngày 12/5/2014

Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai

nội dung lịch công tác tuần đến toàn thể CB-GV-NV

Tất cả các đơn vị

- BGH họp giao ban đầu tuần với Trưởng các đơn vị: 07h30’ tại phòng nghe nhìn 1 (khu Hiệu bộ)

- Chuẩn bị  HS: Họp Đảng ủy – BGH cho ý kiến xây dựng quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của trường Cao đẳng KT – KT và nhân sự BGH trình UB tỉnh(14h00’, TP: Đảng ủy).

Phòng HC-TC

- Liên hệ Trường ĐH Trà Vinh thảo luận Kế hoạch mở lớp liên thông ĐH Luật  theo chủ trương đã được phê duyệt

- Kết hợp với GVCN liên hệ gia đình các học sinh bỏ học K2013.

- Tiến hành chấm bài thi, rách phách  k2013, HKII năm học 2013-2014.

Phòng Đào tạo

2 khoa, BMC

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch “Phổ biến, GDPL cho học sinh toàn trường”.

- Kiểm tra giờ giấc, đồng phục học sinh, nắm bắt tình hình sỉ số lớp học.

Phòng CTHS

- Theo dõi việc cải tạo trang trí lại phòng truyền thống khu hiệu bộ.

- Tiếp tục triển khai phương án chống dột, ngập cơ quan vào mùa mưa.

Phòng QTĐS

- Theo dõi dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng tại Trại TN.

Trại TN

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 13/5/2014

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 13/5/2014

- Bổ sung, hoàn chỉnh chế độ xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn trình Sở GDĐT.

- Liên hệ làm việc với bộ phận thi đua Sở Nội vụ về Huân chương lao động hạng I cho tập thể Nhà trường.

Phòng HC-TC

- 14h00’BGH làm việc với tổ kiểm tra toàn diện năm học 2013-2014 chỉ đạo công việc từ nay đến hết năm học và kiểm tra Hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra chéo.

-  Kiểm tra quá trình thực tập quy trình, giáo trình đối với khối 2012;

- Dự giờ đánh giá giờ giảng của giáo viên.

- Tổ chức thi lần 1 các lớp chính qui tại huyện Phước Long, Hồng Dân và Giá Rai.

Phòng Đào tạo

2 khoa, BMC

- Lập kế hoạch họp Đại biểu học sinh học kỳ 2 năm học 2013-2014.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường.

Phòng CTHS

- Theo dõi việc cải tạo trang trí lại phòng truyền thống khu hiệu bộ.

- Tiếp tục triển khai phương án chống dột, ngập cơ quan vào mùa mưa.

Phòng QTĐS

- Theo dõi dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng tại Trại TN.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn học sinh thực tập tay nghề các chuyên ngành kỹ thuật tại Trại.

Trại TN

Thứ tư

Ngày 14/5/2014

- Hoàn tất hồ sơ xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn trình Sở GDĐT.

- BGH làm việc P.HCTC và các bộ phận có liên quan về hoàn tất hồ sơ, báo cáo UB tỉnh về việc xin cho trường tổ chức triển khai QĐ của BGDĐT về việc thành lập trường Cao đẳng (08h00’)

Phòng HC-TC

- Liên hệ Trường ĐH Trà Vinh thảo luận Kế hoạch mở lớp liên thông ĐH Luật  theo chủ trương đã được phê duyệt.

- Kiểm tra đề cương ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hoá cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Nghiệm thu đề cương bài giảng cấp khoa.

- Tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học Luật liên thông.

Phòng Đào tạo

2 khoa, BMC

- Lập kế hoạch họp Đại biểu học sinh học kỳ 2 năm học 2013-2014.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường.

Phòng CTHS

- Theo dõi việc cải tạo trang trí lại phòng truyền thống khu hiệu bộ.

- Tiếp tục triển khai phương án chống dột, ngập cơ quan vào mùa mưa.

Phòng QTĐS

- Theo dõi dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng tại Trại TN.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn học sinh thực tập tay nghề các chuyên ngành kỹ thuật tại Trại.

Trại TN

 

Thứ Năm

Ngày 15/5/2014

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 15/5/2014

 

- Hoàn tất quy chế tổ chức hoạt động, bổ nhiệm BGH, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu trình UBND tỉnh xin chủ trương.

Phòng HC-TC

- Cử 5 CBGV tham dự Hội nghị tập huấn công nghệ dạy học do Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam các trường CĐ, TC KTKT đăng cai tại Bình Thuận.

- Chuẩn bị các hồ sơ phục vụ thi hết môn học cho các lớp Đại học liên thông;

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên;

- Liên hệ phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hồng Dân chuẩn bị xúc tiến phân luồng học sinh sau THCS.

Phòng Đào tạo

2       khoa, BMC

- Rà soát văn bản, các điều kiện hỗ trợ tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  cho học sinh năm học 2013-2014.

Phòng CTHS

- Liên hệ các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lợi hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất đai tại Trại Thực nghiệm.

Phòng QTĐS

- Theo dõi dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng tại Trại TN.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn học sinh thực tập tay nghề các chuyên ngành kỹ thuật tại Trại.

Trại TN

Thứ Sáu

Ngày 16/5/2014

- Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, bổ nhiệm BGH, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Phòng HC-TC

- Tham dự Hội nghị tập huấn công nghệ dạy học

- Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hoá cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm, kiểm tra hồ sơ đào tạo, bảng điểm

Phòng Đào tạo

2 khoa, BMC

- Tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  cho học sinh năm học 2013-2014.

Phòng CTHS

- Liên hệ các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lợi hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất đai tại Trại Thực nghiệm.

Phòng QTĐS

- Theo dõi dự án sản xuất tôm thẻ chân trắng tại Trại TN.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn học sinh thực tập tay nghề các chuyên ngành kỹ thuật tại Trại.

Trại TN

Thứ Bảy

Ngày 17/5/2014

- Tham dự Hội nghị tập huấn công nghệ dạy học

- Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hoá cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm, kiểm tra hồ sơ đào tạo, bảng điểm

Khối đào tạo

- Trực chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Trại TN

 

 

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 5 năm 2014

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Trịnh Quốc Chiến (đã ký)