07:53 ICT Thứ bảy, 20/12/2014

Trang nhất » Tin Tức » Bản tin giáo dục

Giải pháp nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh trườnh TH KT-KT BL trong tình hình hiện nay

Chủ nhật - 09/10/2011 21:50

1. Đặt vấn đề

- Động cơ nghề nghiệp của học sinh là sự phản ánh nhu cầu được trở nên có nghề nghiệp về một lĩnh vực nào đó, nhằm thỏa mãn mong muốn có việc làm tốt cho bản thân, từ đó trở thành động lực thúc đẩy, định hướng, quyết định việc lựa chọn theo đuổi nghề nghiệp đối với mỗi cá nhân.

- Sự hình thành ý thức học tập và động cơ nghề nhiệp của học sinh là quá trình tự nhận thức của bản thân thông qua hoạt động cá nhân cùng với sự tác động, tư vấn, hướng dẫn của gia đình, nhà trường và xã hội.

- Vì vậy để sớm hình thành động cơ nghề nghiệp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp, đối với nhà trường hiện nay cần chủ động đưa học sinh tiếp cận với nghề nghiệp ngay trong những ngày đầu tiên của khóa học, từng việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo linh hoạt, giúp các em có điều kiện tiếp cận sớm với nghề nghiệp. Đặc biệt là đối với các hoạt động ngoại khóa, tuần lễ công dân học sinh đầu khóa, các hoạt động đi thực tế, tiếp cận nghề nghiệp, hoạt động vui chơi …cũng cần chú trọng đưa học sinh tiếp cận với nghề nghiệp; qua đó học sinh sẽ hình thành, củng cố, và phát triển động cơ nghề nghiệp, từ đó giúp các em vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt khóa đào tạo và sẽ theo đuổi nghề nghiệp trong tương lai.

- Đồng thời đối với nhiệm vụ đó cần kết hợp tăng cường công tác quản lý học sinh, đầu tư các đều kiện cơ sở vật chất đảm bảo về cảnh quan, môi trường sư phạm, văn hóa học đường, tích cực xây dựng nhà trường thân thiện, nhà giáo trách nhiệm, học sinh tích cực. Đặc biệt coi trọng và phát huy tích cực vai trò công tác giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh ngay trong thời gian các em còn đang theo học ở nhà trường. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tác động sâu sắc và toàn diện đến quá trình giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả chuẩn đầu ra về thái độ nghề nghiệp đối với học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường. Đây là vấn đề quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng đội ngũ lao động qua đào tạo, đã được xã hội và người sử dụng lao động đặc biệt quan tâm và đặt lên thành chuẩn hàng đầu trong tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo hiện nay.

2. Một số nhiệm vụ giải pháp về công tác giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh

2.1.Về nhận thức

- Tăng cường nâng cao nhận thức về công tác giáo dục tư tưởng chính trị nói chung mà đặc biệt là công tác giáo dục nhằm hình thành ý thức học tập và động cơ nghề nghiệp cho học sinh.

- Cần xác định đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hình thành ý thức học tập và động cơ nghề cho học sinh đối với quá trình đào tạo cũng như đối với việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng chuẩn đầu ra của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

- Trên cơ sở đó, nhà trường từng CBQL, ĐNGV cần xác định được nhiệm vụ giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh có vị trí ý nghĩa quan trọng, xuyên suốt trong quá trình tổ chức dạy - học, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động quản lý của nhà trường; trên cơ sở đó thường xuyên vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và quản lý học sinh, nhằm tích cực tác động vào nhận thức, hình thành ý thức học tập và động cơ nghề nghiệp cho các đối tượng học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy và quản lý, có thể nói khi hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp của học sinh đã thật sự có hiệu quả thì quá trình đào tạo đã chuyển dịch căn bản trở thảnh quá trình tự đào tạo, quá trình dạy học đã được chuyển dịch theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập, và học sinh đã trở thành chủ thể chính trong quá trình học tập, từ đó mà chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, sản phẩm đào tạo là những học sinh TCCN có được động cơ, thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Đây là chuẩn chất lượng quan trọng nhất đối với người lao động mà doanh nghiệp và người sử dụng lao động đặc biệt quan tâm.

2.2. Nhiệm vụ giải pháp cụ thể

+ Đối với nhà trường:

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng nhà trường thân thiện, nhà giáo trách nhiệm, học sinh tích cực; kết hợp cụ thể các phong trào xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường sư phạm, xây dựng văn hóa học đường, làm cho nhà trường ngày càng trở nên gắn bó thân thiện với học sinh, các em tìm thấy hơi ấm của gia đình trong nhà trường, từ đó yêu trương, quý mến thầy cô, thương yêu bạn bè, cảm nhận được lợi ích của môi trường giáo dục của nhà trường, và hình thành được ý thức học tập, thái độ nghề nghiệp đúng đắn.

+ Đối với đoàn thể:

Với vai trò là tổ chức quần chúng, đoàn kết tập hợp đoàn viên, làm tốt vai trò tiên phong phối hợp cùng chính quyền tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào chung của toàn ngành, năng động, tích cực sáng tạo trong việc tìm kiếm mô hình, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhận thức, hình thành ý thức học tập và động cơ nghề nghiệp cho học sinh thông qua các phong trào thi đua, các công trình phần việc cụ thể có giá trị giáo dục đối với đoàn viên, học sinh trong nhà trường.

+ Đối  với cán bộ quản lý :

- Tùy vào từng vị trí nhiệm vụ công tác, cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh thông qua tác động giáo dục và quản lý của mình đối với các đối tượng học sinh.

- Thường xuyên chăm lo động viên học sinh, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn của học sinh, tạo điều kiện và giải quyết các yêu cầu chính đáng của học sinh giúp các em vượt qua khó khăn để học tốt và hoàn thành tốt khóa học như mục tiêu đề ra.

+ Đối với thầy cô giáo:

- Đây là lực lượng có vai trò trực tiếp quyết định đến việc giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

+ Thông qua hoạt động giảng dạy:

- Ngay từ buổi lên lớp đầu tiên, phần giới thiệu chung về môn học trong chương trình đào tạo, giáo viên cần dẫn dắt để học sinh thấy được vị trí ý nghĩa tầm quan trọng và triển vọng trong xã hội của ngành mà các em đang theo học, đồng thời khẳng định vị trí ý nghĩa môn học mà giáo viên đang dạy trong chương trình đào tạo; qua đó giúp các em có động cơ tích cực học tập môn học đó và nhằm hướng đến hoàn thành chương trình đào tạo. Đồng thời đối trong từng bài học cần xác định rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng cần thiết phải đạt được, đặc biệt là mục tiêu về thái độ cần hình thành được sau từng bài học, để qua đó thái độ nghề nghiệp của học sinh dần dần được hình thành trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường; điều đó đòi hỏi việc giảng dạy phải chú ý đến việc nâng cao ý thức học tập, động cơ nghề nghiệp cho học sinh qua từng bài học, môn học và cả khóa học. Có được như vậy sau khi tốt nghiệp ra trường các em thực sự có thái độ nghề nghiệp đúng đắn; đây là một trong những yêu cầu quan trọng của chuẩn đầu ra mà đã được hầu hết các nhà quản lý lao động đặc biệt quan tâm trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động .

+ Thông qua hoạt động chủ nhiệm:

- Ngay từ ngày đầu đón học sinh nhập học, trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm sau khi làm xong công tác ổn định tổ chức lớp cần tập trung ngay vào nội dung cung cấp thông tin về nhà trường, về quy chế đào tạo, quy chế công tác học sinh … Đặc biệt chú trọng đến việc giới thiệu về chương trình đào tạo, ngành nghề mà các em đang theo học, qua đó giúp các em nhận thức về triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường để từ đó các em có hứng thú học tập, có động cơ nghề nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên đến trường.

- Tóm lại:Việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức học tập tích cực, động cơ nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh TCCN là một trong những tiền đề quan trọng giúp học sinh có hứng thú trong học tập và rèn luyện, từ đó phát huy được tính năng động, sáng tạo của học sinh trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường, tích cực góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. Nhận thức được điều đó, mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý tùy vào từng vị trí, nhiệm vụ của mình tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tích cực làm tốt vai trò nhà giáo, cán bộ quản lý đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo học sinh nhà trường trong tình hình hiện nay./.

Tác giả bài viết: Ths. Trần Công Chánh- Hiệu trưởng

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 4065

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65974

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2815502

Trang liên kết

http://www.baclieu.gov.vn
SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc
DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu