18:33 ICT Thứ bảy, 31/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Giáo dục

Bản thành tích đề nghị tặng thưởng nhà giáo ưu tú của Thầy Trần Công Chánh

Thứ bảy - 21/04/2012 05:42

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁOƯU TÚ

 

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

 

1- Họ và tên: (1) TRẦN CÔNG CHÁNH              Nam, nữ: Nam

2- Ngày, tháng, năm sinh:   12-12-1965  

3- Nguyên quán: xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

4- Trú quán: Số 20B, Khu đài phát thành cũ, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.     

5- Dân tộc: Kinh                      

6- Nơi công tác: Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

7- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng.

8- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ.Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.

9- Học hàm, học vị:                                                                                                                        

10- Ngạch lương đang hưởng: Ghi rõ giáo viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý;  mức phụ cấp chức vụ (nếu có): Ngạch: 15.112; hệ số: 5,02; PCCV: 0,8

11- Năm vào ngành giáo dục: 01/10/1988

12- Số năm trực tiếp giảng dạy: 24 năm (1988-2012).

    - Số năm công tác tại vùng khó khăn (5):

13- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú ...............................................................             (6)      

14- Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua:

  1. Cấp trường hoặc cấp cơ sở: 09 năm liền, gồm các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  2. Cấp tỉnh: 04 lần, gồm các năm 1999, 2003, 2005-2007, 2008-2009 và 2009-2010. Liên tục từ 1999 đến 2010 đã có 04 lần được tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.

 

TT

Năm đạt

danh hiệu

Tên danh hiệu đạt được

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

Cấp ký
quyết định

I

Chiến  sỹ thi đua cơ sở

 

01

Năm học 2001

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở”- Quyết định số: 205/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2001

Sở GDĐT Bạc Liêu

02

Năm học 2003

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 281/QĐ-SGDĐT ngày 18/8/2003

Sở GDĐT Bạc Liêu

03

Năm học 2004

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 250/QĐ.GD-ĐT ngày 18/8/2004

Sở GDĐT Bạc Liêu

04

Năm học 2005

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 236/QĐ.GD-ĐT ngày 30/8/2005

Sở GDĐT Bạc Liêu

05

Năm học 2006

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 210/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/8/2006

Sở GDĐT Bạc Liêu

06

Năm học 2007

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 375/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/8/2007

Sở GDĐT Bạc Liêu

07

Năm học 2008

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 1198/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/8/2008

Sở GDĐT Bạc Liêu

08

Năm học 2008-2009

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 880/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2009.

Sở GDĐT Bạc Liêu

09

Năm học 2009-2010

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 763/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2010.

Sở GDĐT Bạc Liêu

10

Năm học 2010-2011

DH “Chiến sĩ thi đua cơ sở” - Quyết định số: 843/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/7/2011.

Sở GDĐT Bạc Liêu

II

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

 

11

Năm 1999

DH “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” – Quyết định số: 172/QĐ-UB ngày 24/3/2000

UBND tỉnh Bạc Liêu

12

Năm 2003

DH “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” – Quyết định số: 261/QĐ.CT ngày 18/2/2003.

UBND tỉnh Bạc Liêu

13

Giai đoạn
2005-2007

DH “Chiến sỹ thi đua tỉnh Bạc Liêu” - Quyết định số: 1616/QĐ-CT ngày 11/8/2008.

UBND tỉnh Bạc Liêu

14

Năm học 2007-2008 đến 2009-2010

DH “Chiến sỹ thi đua tỉnh Bạc Liêu” - Quyết định số: 580/QĐ-CT ngày 22/3/2011.

UBND tỉnh Bạc Liêu

 

15- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên).

 

TT

Năm được khen thưởng

Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

Cấp ký quyết định

I

Thành tích và các danh hiệu trong phong trào thi đua yêu nước

01

Năm 2011

Huân chương lao động hạng ba – Quyết định số 1688-QĐ/CTN ngày 29/09/2011.

Chủ tịch nước

02

Giai đoạn 2001-2003

BK “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001-2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” – Quyết định số: 1199-QĐ/TTg ngày 11/11/2004.

Thủ tướng chính phủ

03

Giai đoạn 2001-2005

BK “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục 5 năm (2001-2005)” – Quyết định số: 3407/QĐ/BGD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

04

Giai đoạn 1978-1998

BK “Đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Nhà nước trong 20 năm 1978-1998” – Quyết định số: 472/GD-ĐT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

05

Năm 1996

BK “Đã có thành tích đóng góp xây dựng ngành Sư phạm 1946-1996”.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

06

Năm 1998

Huy Chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ xây dựng tổ chức đoàn – Nghị quyết số 60NQ/TƯ ngày 26/02/1998

BCH TW Đoàn

07

Năm 2006

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục “Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước” – Quyết định số: 1491QĐ/BGD&ĐT ngày 27/3/2006

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

08

Năm 2010

BK “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010” – Quyết định số 1399/QĐ-CT ngày 01/7/2010.

UBND tỉnh

II

Thành tích trong công tác đảng, đoàn thể, hội nghề nghiệp

09

Năm 2005

BK “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2005” – Quyết định khen thưởng số 65 ngày 10/02/2006.

BCH Liên đoàn lao động tỉnh

10

Năm học 2009-2010

BK “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn” năm học 2009-2010 vào sổ khen thưởng số 399/QĐKT ngày 20/7/2010

BCH Công đoàn

11

Giai đoạn 2008-2011

BK “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2008 – 2011” – Quyết định số 401/QĐ-HH ngày 23/12/2011.

BCH HH các trường CĐ, TC KTKT

12

Năm 2009

BK “Đã có thành tích xuất sắc tham gia Hoạt động Hiệp hội năm 2009” – Quyết định số: 59/QĐ-HH ngày 28/11/209.

BCH HH các trường CĐ, TC KTKT

13

Năm 2011

BK “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011” – Quyết định số: 406/QĐ-HH ngày 23/12/2011

BCH HH các trường CĐ, TC KTKT

III

Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học

14

Năm học 2008-2009

BK “ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009” – Quyết định số: 5034/QĐ/BGD&ĐT ngày 12/8/2009.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

15

Giai đoạn 2008-2010

BK “ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học (từ năm 2008-2010)” – Quyết định số: 3062/QĐ-CT ngày 17/11/2010.

UBND tỉnh

16

Năm học
2007-2008

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008” – Quyết định số: 1663/QĐ-CT ngày 13/8/2008.

UBND tỉnh

17

Năm học
2006-2007

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2006-2007” – Quyết định số: 269/QĐ-CT ngày 17/12/2007.

UBND tỉnh

18

Năm học
2005-2006

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006” – Quyết định số: 253/QĐ-CT ngày 22/9/2006.

UBND tỉnh

19

Giai đoạn 2000-2005

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, giai đoạn 2000-2005” – Quyết định số: 243/QĐ-CT ngày 20/6/2005.

UBND tỉnh

20

Năm học
2004-2005

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2004-2005” – Quyết định số: 310/QĐ-CT ngày 03/10/2005

UBND tỉnh

21

Năm học
2003-2004

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004” – Quyết định số: 193/QĐ-CT ngày 25/8/2004

UBND tỉnh

22

Năm học

2002-2003

BK “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003”.

UBND tỉnh

23

Năm học
2000-2001

BK  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001” váo sổ khen thưởng số 248 ngày 27/8/2001.

UBND tỉnh

IV

Thành tích cá nhân đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu khoa hoc
và các sáng kiến, cải tiến trong hoạt động dạy – học và quản lý giáo dục và cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục - đào tạo

24

Năm 2009

BK “ Đã có thành tích xuất sắc phục vụ Hội thảo khoa học toàn quốc đổi mới nội dung chương trình đào tạo các ngành kinh tế - kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội” – Quyết định số: 59/QĐ-HH ngày 03/6/2009

BCH HH các trường CĐ, TC KTKT

25

Năm 2009

BK “Có thành tích tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về: Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2009” – Quyết định số: 736/QĐ-CT ngày 20/4/2009.

UBND tỉnh

26

Năm 2005

BK “Đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện thành công Hội thảo khoa học về thực trạng đào tạo THCN-DN khu vực ĐBSCL”- Quyết định số: 175/QĐ-CT ngày 11/3/2005.

UBND tỉnh

27

Giai đoạn 2007 – 2010

BK “ Đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu (2007-2010)” Quyết định số: 3563/QĐ-CT ngày 20/12/2010.

UBND tỉnh

28

Năm 2009

BK “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009” Quyết định số: 2222-QĐ/TU ngày 31/12/2009.

BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

29

Năm 2008

BK “Có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008” Quyết định số: 1782-QĐ/TU ngày 09/01/2009.

BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

30

Năm học 2010-2011

BK “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2010-2011” Quyết định số: 38 ngày 10/8/2011

BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

V

Thành tích cá nhân đóng góp trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn
xã hội, giáo dục quốc phòng và bảo hiểm y tế

31

Giai đoạn 1998-2010

BK “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010” - Quyết định số: 2324/QĐ-CT ngày 24/9/2010.

UBND tỉnh

32

Năm 2008

BK “Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2008” - Quyết định số: 2504/QĐ-CT ngày 22/12/2008.

UBND tỉnh

33

 

BK “Đã có thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng” - Quyết định số: 295/QĐ-CT ngày 24/8/2005

UBND tỉnh

34

Năm học 2005-2006

BK “Hoàn thành xuất sắc trong thực hiện công tác Bảo hiểm Y tê học sinh,sinh viên năm học 2005-2006” - Quyết định số: 241/QĐ-CT ngày 09/8/2006.

UBND tỉnh

 

16- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):không.

 

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (8)

 

Thời gian

Chức vụ, nơi công tác

10/1988 – 9/1989

- Giáo viên giảng dạy tại trường CĐSP Minh Hải.

10/1989 – 9/1991

- Giáo viên – Bí thư Đoàn trường CĐSP Minh Hải.

10/1991 -6/1997

- Giáo viên – UVBCH tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường CĐSP Minh Hải.

6/1997 – 10/2001

 - Giáo viên TH Cao cấp – Trưởng khoa bồi dưỡng tại chức, trường CĐSP Bạc Liêu.

8/1997

- UV Ban Thường vụ tỉnh Đoàn khóa VI – Bí thư Đoàn trường.

10/1997

- Phó chủ tịch Hội Tâm lý – Giáo dục học tỉnh Bạc Liêu.

11/2001 – 4/2003

- GVTH cao cấp – Hiệu trưởng trường TH KT-KT Bạc Liêu.

5/2003 – 10/2006

- GVTH cao cấp – Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ trường TH KT-KT Bạc Liêu.

11/2006  đến nay

- GVTH cao cấp – Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy trường TH KT-KT Bạc Liêu.

 

- UVBTV Liên hiệp hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

 

- Chủ tịch Hội Tâm lý – Giáo dục học tỉnh Bạc Liêu.

 

- Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường CĐ,  TC Kinh tế – Kỹ thuật Việt Nam.

 

III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1- Đạo đức:

Trung  thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực giản dị, yêu nghề, tận tụy với nghề, gắn bó với lao động sư phạm; yêu thương, chăm sóc, tích cực chăm lo giáo dục rèn luyện cho học sinh, là tấm gương mẫu mực cho đồng nghiệp và học sinh noi theo; là tấm gương cá nhân điển hình khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2010.

2- Tài năng sư phạm xuất sắc, công lao đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét)

            - Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):

            + Chất lượng, hiệu quả quản lý và giảng dạy:

            Trong công tác giảng dạy, luôn tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp đạt chất lượng tốt và hiệu quả rõ rệt trong nhà trường, có nhiều học sinh giỏi nghề khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; Có cải tiến, sáng kiến đổi mới dạy – học theo hướng giảm lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên thông qua hoạt động nhóm, đã được nhà trường áp dụng có hiệu quả trong 04 năm học 2007 – 2011; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích đóng góp xây dựng nhà trường trong nhiều năm liền từ năm 2007 đến nay. Liên tục giữ vững danh hiệu lao động xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu khối GDCN – GDTX, được UBND tỉnh tặng thưởng nhiều cơ thi đua xuất sắc.

            + Đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình:

             Tích cực đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo TCCN:

             ­Năm 2005: Có sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học đào tạo TCCN – Dạy nghề khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận thành công và tặng thưởng bằng khen.

              ­Năm 2009: Có sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận thành tích và tặng thưởng bằng khen.

            Đề xuất và cùng với Hội đồng khoa học nhà trường xây dựng hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo và công bố chuẩn đầu ra và các diều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội cho 13 chuyên ngành đào tạo TCCN.

            Biên soạn mới tài liệu phương pháp viết báo cáo thực tập cuối khóa đối ới chương trình đào tạo TCCN, được nhà trường đưa vào sử dụng thống nhất từ năm 2003 đến nay (có tài liệu kèm theo).

            Biên soạn tài liệu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh TCCN của trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu, là đề tài cấp tỉnh do Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Bạc Liêutổ chức chủ trì đã được HĐ Khoa học Sở KHCN tỉnh Bạc Liêu phê duyệt và cấp kinh phí cho triển khai thực hiện trong năm 2012.

            - Bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên tài năng, nhân tài:

            Có nhiều sáng kiến tổ chức hoạt động rèn nghề, khởi nghiệp cho học sinh bậc TCCN như: thường xuyên chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn học sinh khởi nghiệp” nhằm định hướng lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, từ năm 2006 đến nay đã bồi dưỡng được nhiều nhóm học sinh khởi nghiệp tốt. Tích cực chăm bồi học sinh giỏi nghề. Hằng năm, đều có học sinh đat danh hiệu học sinh giỏi nghề cấp trường và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

            - Sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo khoa học, sách phục vụ sự nghiệp giáo dục: (9)

 

TT

Tên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...

Nghiệm thu năm

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

 

I. Sáng kiến, cải tiến

 

 

 

1

Xây dựng Triết lý Giáo dục “Giá trị cuộc sống”

2009

Trường

Xuất sắc

2

Sáng kiến thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2010

Toàn quốc

Điển hình

3

Sáng kiến xây dựng bộ tiêu chí về phẩm chất và năm lực CBQL – Nhà giáo theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2009

Trường

Xuất sắc

4

Sáng kiến xây dựng bản đồ tư duy nhân cách nhà giáo theo tấm gương đạo đức – nhân cách Hồ Chí Minh.

2011

Trường

Xuất sắc

5

Sáng kiến đổi mới hoạt động dạy học giảm lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự nghiện trong hoạt động dạy học ở trường TH KT-KT BL

2007

Trường

Xuất sắc

 

II. Đề tài NCKH

 

 

 

1

Các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu.

2000

Hội đồng KH viện nghiên cứu phát triển giáo dục

Đề tài luận văn cao học

Đạt loại giỏi

2

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên THCS trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu.

2003

Hội đồng KH cấp tỉnh

Đạt

3

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh TCCN trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

2012

Đề tài cấp tỉnh, đã được Sở KHCN xét duyệt, cấp kinh phí

Thực hiện trong năm 2012

 

III. Giáo trình, sách chuyên khảo, các bài báo đã đăng (trên tạp chí)

 

 

 

1

Biên soạn mới tài liện bài giảng phương pháp viết báo cáo thực tập cuối khóa cho học sinh TCCN trong toàn trường

2003

Cấp trường

Xuất sắc

2

Biên soạn mới tài liệu bài giảng môn tâm lý học văn phòng cho học sinh TCCN theo phương pháp sơ đồ hóa nội dung môn học phục vụ cho đổi mới dạy học.

2008

Cấp trường

Xuất sắc

3

Biên soạn tài liệu bài giảng môn nghiệp vụ thư ký văn phòng cho học sinh TCCN theo phương pháp sơ đồ hóa nội dung môn học phục vụ cho đổi mới dạy học.

2009

Cấp trường

Xuất sắc

4

Biên soạn tài liệu bài giảng môn kỹ năng giao tiếp công sở cho học sinh TCCN theo phương pháp sơ đồ hóa nội dung môn học, phục vụ cho đổi mới dạy học

2010

Cấp trường

Xuất sắc

5

Bài viết các giải pháp quản lý phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Bạc Liêu

6/2011

Đăng trên tạp chí khoa học giáo dục viện KHGDVN số 69 tháng 6/2011

 

 

            Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):

1. Sáng kiến xây dựng triết lý giáo dục giá trị cuộc sống đã được đưa vào sinh hoạt – trao đổi – học tập tại các diễn đàn tuổi trẻ sống đẹp thường xuyên trong nhà trường từ năm 2009 đến nay.

            2. Sáng kiến xây dựng bộ tiêu chí phấn đấu rèn luyện chuẩn mực về đạo đức và năng lực đối với cán bộ đảng viên trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã được đưa vào áp dụng rộng rãi trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn trường từ năm 2009 đến nay

            3. Sáng kiến đổi mới dạy học theo phương pháp giảm lý thuyết tăng thời gian tự học tự nghiên cứu trong hoạt động dạy học tại trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã được triển khai áp dụng trong toàn trường từ năm học 2006-2007 đến nay liên tục phát huy tác dụng tích cực và có hiệu quả cao.

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

            Liên tục nhiều năm liền từ 2007 – 2008 đến năm học 2010 – 2011 lãnh đạo, quản lý đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học luôn giữ vững danh hiệu tập thểlao độngxuất sắc, dẫn đầu khối GDCN – GDTX ngành Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu hằng năm đều được UBND tỉnh tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc. Lãnh đạo, quản lý đơn vị liên tục đạt những thành tích nổi bật được Chủ tịch nước 02 lần tặng thưởng huân chương lao động hạng III và hạng II.

Đơn vị được vinh danh có nhiều đóng góp phát triển nguồn nhân lực Đồng bằng sông cửu long thời kỳ hội nhập về công tác đào tạo: giữ vững ổn định và không ngừng phát triển quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Về xây dựng và phát triển đội ngũ Giáo viên – Cán bộ quản lý nhà trường; tiếp tục xây dựng và phát triển, không ngừng tăng cường về số lượngđạtchuẩn vềtrình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo đạt trên chuẩn và đối với một số bộ môn chủ lực trong chương trình đào tạo. Về giáo dục toàn diện: Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, phẩm chất và các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, hình thành và phát triển nhân cách người lao động thích ứng với yêu cầu của xã hội.

- Thành tích của đơn vị trong 3 năm liền kề năm đề nghị (10):

+ Từ năm 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011: Nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng thưởng cờ cho đơn vị có phong trào thi đua dẫn đầu khối GDCN-GDTX ngành GDĐT Bạc Liêu.

+ Đảng bộ 03 năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

+ Công đoàn trường 03 năm liền giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn lao động Việt nam tặng thưởng 03 cờ thi đua xuất sắc.

+ Đoàn trường trong 03 năm liền giữ vững danh hiệu Đoàn trường vững mạnh, được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen hàng năm.

3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội

- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

Thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa họccấp trường về các nội dung đổi mới dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động dạy học của thấy – trò, qua đó xây dựng được đội ngũ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ năm 2001 – 2009 tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đại diện cho giáo viên TCCN toàn tỉnh dự thi giáo viên giỏi toàn quốc nhiều năm và đạt nhiều giải cao: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và nhiều giấy chứng nhận giáo viên giỏi TCCN toàn quốc.

- Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

            Tham gia nhiều tổ chức hội nghề nghiệp nhằm không ngừng đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà và cả nước.

Tham gia hoạt động của hội khoa học Tâm lý – Giáo dục học tỉnh với nhiều hoạt động hội thảo, tư vấn tâm lý – giáo dục thông qua các phương tiện truyền hình, báo Bạc Liêu.

Tham gia các hiệp hội trường Cao đẳng, TCCN Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam, với nhiệm vụ phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học của hiệp hội, thường xuyên tham gia chủ trì các hội thảo khoa học toàn quốc về lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo của hiệp hội.

Tham gia viết nhiều báo cáo đề dẫn và các bài tham luận tại các hội thảo khoa học, các diễn đàn giáo dục, các tạp chí chuyên ngành và các bản tin GDCN.

Tham gia diễn đàn Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010. Được ban tuyên giáo TW bình chọn gương cá nhân điển hình trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị

Bạc liêu, ngày……. tháng ……. năm 2012

Người khai (ký tên)

 

 

 

 

 

Xác nhận của địa phương  (11)

Các văn bản liên quan quí thầy cô xem trong mục văn bản của trang web này. 

 

 

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2978339

Trang liên kết

bo giao duc
ban do bac lieu
DU LICH BAC LIEU
http://www.baclieu.gov.vn
SO GIAO DUC BAC LIEU