Ban giám hiệu

 BAN GIÁM HIỆU

  

                                     

HIỆU TRƯỞNG

- Ông: Trần Công Chánh

- Nhà giáo ưu tú-Tiến sĩ

- UVBCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu;
Bí thư Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

- Chủ tịch Hiệp hội các trường Cao đẳng - TC chuyên nghiệp.
- Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ông: Phạm Mạnh Cường

- Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Kinh tế Công nghiệp - Sư phạm Toán

- UV BTV Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ông: Diệp Văn Sê

- Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- UV BCH Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.
- Bí thư Chi bộ Hành chính - Quản trị.

 

 
;