Ngày 15/5/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. chuyên đề 2.

Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá công tác kiểm định và đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN năm 2020

Nội dung tập huấn

- Chuyên đề 1: Hướng dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng (tổng quan về quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, ….).

- Chuyên đề 2: Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn quy trình tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo các trình độ GDNN (viết báo cáo tự đánh giá, thu thập hồ sơ minh chứng, …).

Thời gian, địa điểm tập huấn

- Thời gian tập huấn: trong 3 ngày (sáng 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).

+  Thứ tư, ngày 18/3/2020  (chuyên đề 1).

+ Thứ sáu, ngày 15/5/2020 (chuyên đề 2).

+ Thứ sáu, ngày 22/5/2020 (chuyên đề 3).

Đối tượng tham gia

Trưởng, phó các đơn vị, các ủy viên trong Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở nghề nghiệp và chương trình đào tạo năm 2020