Ngày 21/5, đoàn làm việc của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu hiện nay đào tạo 42 ngành, nghề từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng. Từ khi Luật giáo dục nghề nghiệp ra đời, nhà trường đã thực hiện đổi mới trong việc tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo được xây dựng lại theo hướng ứng dụng thực hành, trong đó phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động xây dựng chương trình, giáo trình sát thực tế. Kết quả tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm trên 85%.

Tuy nhiên khó khăn hiện nay đối với nhà trường là việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học nghề còn thấp; điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; một số ngành, nghề truyền thống đã bão hòa trong khi các ngành mới xã hội có nhu cầu thì nhà trường thiếu nhân lực và nguồn lực.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ yêu cầu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu cần đẩy mạnh việc phối hợp với các doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động đào tạo nghề theo nhu cầu, đặc biệt là cần chú ý một số ngành nghề lĩnh vực lao động nông thôn; quan tâm hơn nữa chính sách thu hút nguồn nhân lực và đẩy mạnh việc nghiên cứu các đề tài khoa học trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

VVT