Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Trên cơ sở đó, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: C.K

Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, có 1.312 học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp; đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tin học, ngoại ngữ: 2.784 học viên; liên kết đào tạo đại học quy mô bình quân 533/sinh viên/năm. Về lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn có 9/11 (81,82%) chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đảng bộ luôn làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng được nâng cao; hằng năm Đảng bộ luôn đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”. Thực hiện tốt việc triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đại hội xác định phương hướng trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục giữ vững “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhà trường; chú trọng phát triển ngành nghề, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội; gìn giữ - vun đắp và phát huy truyền thống nhà trường; xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí trong hệ thống cơ sở GDNN của tỉnh và khu vực…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí; đồng chí Trần Công Chánh được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.