Sáng 20/6/2020, tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 35 - năm 2020.

Lớp học có 107 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng và tương đương đến từ các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong tỉnh.

Các học viên sẽ tiếp thu 17 chuyên đề liên quan đến nền hành hính Nhà nước (HCNN); quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; pháp luật trong HCNN; Quyết định HCNN; Tổng quan về chính sách công; Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức HCNN; Quản lý tài chính công; Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công; Chính phủ điện tử; Văn hóa công sở… Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn cung cấp cho người học các kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức; tổ chức và điều hành hội họp; phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá thực thi công vụ…   

Lớp học diễn ra từ ngày 20/6 - 14/8/2020.