Căn cứ tinh thần cuộc họp giao ban ngày 6/7/2020. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7. Hiệu trưởng Trần Công Chánh - Chủ tọa cuộc họp. Kết luận chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. Đối khối chuyên môn.

- Qua báo cáo dự kiến nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm tháng 7/2020, yêu cầu phòng Đào tạo thành lập các nhóm thực hiện và phân công nhiệm vụ, thời gian cụ thể rõ ràng cho từng thành viên (giao Thầy Hiền, Thầy Quốc phối hợp thực hiện).

- Đối với việc học tập bồi dưỡng chuyển đổi nghề nghiệp có kế hoạch học chuyển đổi (xem xét giáo viên ngành Luật) đồng thời các khoa phải tìm nguồn lực giáo viên khoa mình hoặc đề xuất thu hút giáo viên theo chính sách.

- Tổ chức xây dựng đề án bồi dưỡng chức danh nhà giáo, thăng hạng II, III, IV tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ mở lớp (Ban giám hiệu).

- Tiếp tục xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên (nhà trường tổ chức và báo cáo kết quả cho Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp).

- Kế hoạch bồi dưỡng hè đối tượng nhà giáo cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lên lớp; kỹ năng dạy học; kỹ năng đánh giá; kỹ năng giáo dục; kỹ năng nghiên cứu khoa học; kết hợp với giáo dục học sinh, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường; kỹ năng mềm; kỹ năng lập đề cương cải tiến sáng kiến; bộ quy tắc ứng xử triển khai nhanh, in bảng biểu tuyên truyền (giao Thầy Quốc xây dựng đề cương mẫu hướng dẫn giáo viên).

- Đối với công tác chuyên môn các đơn vị phòng, khoa có liên quan phối hợp thực hiện, quyết tâm đến tháng 8/2020 kết thúc. (chi tiết theo Kế hoạch số 28 ngày 7/7/2020).

- Đối với các kiến nghị của các đơn vị khối chuyên môn.

1/ Thống nhất tổ chức xe đưa các em học sinh về trường đối với môn học kế toán máy và Tin học (chế độ ăn, uống học sinh tự lo). Trường hợp các em học sinh không tập trung về trường được các khoa xây dựng mô phỏng, mô hình giới thiệu cho học sinh tại trung tâm.

2/ Tổ chức giảng dạy các lớp chính quy tại các trung tâm đồng ý cho ghép lớp học tại chỗ, hoàn tất môn đun cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học sinh.

3/ Phần mềm tên miền phục vụ cho công tác kiểm tra, thống nhất cho trang bị (giao đồng chí Quốc, Thi phôi hợp thực hiện).

4/ Đồng ý thanh toán chi phí tàu, xe cho giáo viên (giao đồng chí Hiền, Thi phối hợp thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ)

5/ Các lớp NTTS tại trung tâm thống nhất tích hợp 3 trong 1 (giao Khoa NNTS theo dõi thực hiện).

6/ Công tác tuyển sinh thống nhất tuyển sinh thực hiện theo cơ chế mới, tại huyện, đồng thời tăng cường tuyển sinh về trường; tại các địa phương thống kế số lượng. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện theo NĐ-53 tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ kinh phí, sinh hoạt phí).

7/ Tiếp tục thực hiện đào tạo 24 nghề sơ cấp, làm đề án dạy nghề phổ thông trình UBND tỉnh cho phép dược dạy song song với chương trình của Bộ.

2. Đối với khối Gián tiếp.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nhà giáo, thăng hạng theo quy định (giao đồng chí Chiến thực hiện).

- Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Khoa Nông nghiệp - Thủy sản - Trung tâm Thực nghiệm - Sản xuất hoàn chỉnh các dự án sản xuất tại Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất, tham mưu cho Ban giám hiệu thời gian thông qua các dự án.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thời gian tổ chức Hội điển hình tiên tiến và hội nghị công tác cán bộ.

- Liên hệ Ban quản lý dự án xây dựng trường khảo sát phòng làm việc, phòng chức năng trong thiết kế xây dựng chủ động bố trí, sắp xếp các phòng chức năng phù hợp sau khi tiếp nhận cơ sở mới.

- Điều chỉnh bổ sung phương án tự chủ, đề án khai thác tài sản công tại cơ sở mới (giao đồng chí Thi thực hiện). Thường xuyên liên hệ Sở Tài chính thực hiện các bước tiếp theo mua sắm trang thiết bị các ngành trọng điểm kịp tiến độ; theo dõi việc bán thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ.

- Tiếp tục tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự phòng cháy chữa cháy, ngập úng toàn trường.

- Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác quản lý giờ giấc hành chính cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 của tỉnh và văn hóa ứng xử công sở;

- Phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025 (dự kiến ngày 14/7/2020).

- Công tác tuyển dụng giáo viên các ngành nghề còn thiếu giao phòng TC-HC phối hợp với các khoa có liên quan tuyển dụng giáo viên để đáp ứng mở các ngành mới; đồng thời tiến hành rà soát lại hồ sơ thành lập hội đồng trường (do biến đổi nhân sự).

- Công tác thực hiện đề án sáp nhập trường giao phòng Tổ chức – Hành chính các phòng có liên quan tham mưu cho Ban giám hiệu tăng thêm chức năng của trường Cao đẳng; phối hợp với các sở có liên quan tiếp tục lập thủ tục giải thể trường VHNT.

- Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên, báo cáo báo kịp thời thông tin cho Ban Giám hiệu chỉ đạo.

+ Đối với khối Gián tiếp: giao Thầy Trịnh Quốc Chiến phụ trách

+ Đối với khối Chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường phụ trách

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 7/2020. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp giao ban tháng 8/2020.

HQT