Ngày 08/7/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Họp Hội đồng Khoa học sư phạm tháng 7 năm 2020 Chủ đề “Ứng xử văn hóa học đường”

Nhằm khuyến khích cho tập thể cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên chia sẻ, trao đổi về học thuật sâu hơn, tìm ra nguyên nhân, những hạn chế, rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp khắc phục hướng đến nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, quản lý và dạy học của nhà trường.

Thông qua sinh hoạt chủ đề Hội đồng khoa học sư phạm đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của nhà trường góp phần nâng cao năng lực sư phạm, năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

Nội dung sinh hoạt:

Sinh hoạt chủ đề tháng 7/2020, chủ đề:  “Ứng xử văn hóa học đường”.

- Báo cáo chủ đề: “Ứng xử văn hóa học đường”.

- Tham luận 1: “Văn hóa ứng xử nhà giáo”.

- Tham luận 2:  “Giáo dục văn hóa ứng xử trong học sinh sinh viên”.