Thực hiện kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V. Ngày 13/7/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.

Về phía khách mời có bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

Vế phía nhà trường có:

+ Nhà giáo ưu tú - Tiến sĩ Trần Công Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (nếu có);

+ Thạc sĩ – Phạm Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình Nhà trường có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập thể toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh sinh viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Tỉnh, Bộ, Ngành đề ra; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của Nhà trường nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước nói chung.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay của Nhà trường, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời đây cũng là dịp biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong toàn Trường, qua đó cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi viên chức, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới - giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Trao bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của nhà trường cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

- Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen:

+ Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Bà Vương Ngọc Bảo Hà, Trưởng Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh

+ Bà Nguyễn Bích Đầm, Giảng viên Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

+ Bà Trần Xuân Đào, Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

- Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu:

+ Tập thể Phòng Đào tạo

+ Tập thể Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

+ Ông Phạm Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

+ Ông Châu Minh Hiền – Trưởng Phòng Đào tạo

+ Ông Võ Chí Quốc – Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

+ Bà Nguyễn Thị Quế Phụng – Trưởng Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

+ Bà Lưu Thị Minh Thư - Giảng viên Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh

+ Bà Mã Huỳnh Kim Bích - Giảng viên Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

+ Bà Lâm Thị Ngọc Ngân - Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

VVT