Thực hiện theo biên chế và tiến độ năm học 2019- 2020. Sáng Ngày 12 tháng 8 năm 2020 Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Lễ tổng kểt năm học 2019- 2020.

Dự lễ tổng kết năm học 2019- 2020 có đồng chí Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu,  Trưởng, Phó các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm cùng các thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên trong nhà trường. Trong năm học Thầy và Trò Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu đạt được những kết quả khả quan như sau:

Năm học 2019- 2020  hệ chính quy nhà trường có tổng số 663 học sinh - sinh viên (HSSV - 51 lớp), giảm 148 HSSV so với cùng kỳ năm học trước. Hệ vừa làm vừa học: Tổng số: 114 học viên (8 lớp), tăng 24 học viên so với cùng kỳ năm học trước. Liên kết đào tạo đại học: Tổng số 528 sinh viên, tăng 43 sinh viên so cùng kỳ năm học trước.

Đến cuối năm học 2019 - 2020 có 151/362 học viên đủ điều kiện xét kết quả học tập, chiếm 42%; Không đủ điều kiện xét: 18/362 học viên, chiếm 6%; xét sau: 189/362 học viên, chiếm 52% (do chưa tới thời gian xét). Trong đó: Loại: xuất sắc: 4/151 học viên, đạt 3%; giỏi: 23/151 học viên, đạt 15%; khá: 90/175 học viên, đạt 60%; trung bình: 23/151 học viên, đạt 15%; yếu: 11/151 học viên, chiếm 7%...

Tổng số lượt HSSV được hưởng học bổng học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020: 32 suất với tổng số tiền là: 36.800.000 đồng. Trong đó, kết quả xét học bổng: xuất sắc: 1 học viên, chiếm 3%; giỏi: 11 học viên, chiếm 34%; khá: 20 học viên, chiếm 63%. Trong năm học, có 23 HSSV có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt được cấp học bổng từ quỹ khuyến học với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.

Theo đánh giá, trong năm học 2019 - 2020 hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường tiếp tục được đổi mới: về chương trình đào tạo; dạy học tích hợp theo hướng năng lực thực hiện; hoạt động nâng cao tay nghề cho nhà giáo và HSSV tiếp tục được đẩy mạnh.

Các hoạt động tuyển sinh, đào tạo đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch chung của năm. Liên kết đào tạo đại học liên thông tiếp tục được đẩy mạnh theo nhu cầu xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được duy trì thường xuyên và thiết thực.

Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyển sinh, tổ chức đạo tạo trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Bộ máy tổ chức, nhân sự ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Triển khai các hoạt động liên kết với doanh nghiệp được chặt chẽ từ phối hợp tuyển sinh, tham gia xây dựng chương trình đào tạo đến giải quyết việc làm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chính quyền và các đoàn thể chặt chẽ, hiệu quả; hoạt động của các đoàn thể tiếp tục được củng cố và giữ vững…

Tại lễ tổng kết, Ban Giám hiệu nhà trường đã tặng giấy khen cho các HSSV đạt thành tích học tập xuất sắc; tặng giấy khen cho 4 tập thể lớp và 1 giáo viên chủ nhiệm có thành tích xuất sắc và tặng học bổng cho HSSV.

Một số hình ảnh buổi lễ:

VVT