Hiệu trưởng nhà trường Trần Công Chánh - Chủ tọa cuộc họp. Kết luận chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. Đối với khối chuyên môn.

- Ban tư vấn tuyển sinh thường xuyên cập nhật cung cấp các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác tư vấn, chế độ chính sách, quyền lời và nghĩa vụ người học, thường xuyên đưa tin các hoạt động, hình ảnh, clip quảng bá kết quả, thành tựu của trường từ thành lập cho đến nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của trường kịp thời cho xã hội, người học được biết (giao Thầy Út Chính thực hiện).

- Đối với các cá nhân chưa hoàn thành kế hoạch đề nghị Ban tư vấn tiếp tục rà soát lại lý do, thời gian thực hiện hoàn tất, báo cáo cho Ban Giám hiệu.

- Hồ sơ pháp lý mở lớp, hồ sơ học sinh, sinh viên thực hiện chặt chẽ, đối với các lớp có số lượng ít động viên các em học sinh chuyển đổi ngành gần tương đối với ngành đã chọn. Đối với giáo viên rà soát lại hồ sơ chuyên môn thiếu phải bổ sung đầy đủ trước khi phân công đứng lớp; giữa tháng 9/2020 tổ kiểm tra toàn diện tổ chức kiểm tra. (giao Thầy Út Chính, phòng Đào tạo tham mưu, báo cáo cho BGH).

- Công tác tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 thống nhất đến ngày 20/11/2020 kết hợp với tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện). Phòng Công tác học sinh kết hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch chào đón tân học sinh, sinh viên, tổ chức các hoạt động sôi nổi, khởi động lại các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao tạo sinh khí vui tươi lành mạnh vào đầu năm học (giao đ/c Chính chủ trì).

- Việc tổ chức học tập chuyển đổi cho giáo viên các ngành phù hợp (thư viện, du lịch - dịch vụ, quản lý nhà hàng khách sạn). Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí sau khi hoàn thành khóa học chuyển đổi; đối với viên chức khối gián tiếp có nguyện vọng học chuyển đổi nhà trường tạo điều kiện cho đi đối với ngành phù hợp (xây dựng Kế hoạch chuyển đổi thầy Phạm Mạnh Cường; chính sách đ/c Kim Thi;phòng TC-HC; phòng Đào tạo và các khoa có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng danh sách học chuyển đổi)

- Việc tuyển dụng giáo viên các ngành nghề còn thiếu. Ban giám hiệu nhà trường liên hệ với sở Nội vụ; sở Văn hóa Thông tin thể thao và Du lịch thực hiện chính sách thu hút về tham gia công tác tại trường; mời cộng tác viên các doanh nghiệp, công ty tham gia đứng lớp (giao Thầy Quốc thực hiện).

- Các nhóm phát triển chương trình; kết hợp mời chuyên gia bên ngoài tham gia; nhóm VHDL giao thầy Quốc Thanh; nhóm KTQT-KD cô Bảo Hà; nhóm NTTS cô Quế Phụng, các nhóm được mời chuyên gia tham gia thẩm định nhà trường chi trả thù lao theo thực tế. (các nhóm hoàn tất báo cáo thầy Phạm Mạnh Cường; thầy Chiến tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định)

- Khối chuyên môn tổ chức hội thi giáo viên có hồ sơ chuyên môn tốt, giáo án tốt, danh mục hồ sơ chuyên môn được phê duyệt, tiêu chí đánh giá (giao thầy Hiền; thầy Quốc xây dựng). Phát động tại hội nghị CC,VC tất cả nhà giáo tham gia hồ sơ chuyên môn, các khoa triển khai sâu rộng cho giáo viên.

- Hệ thống dần lại các văn bản pháp quy theo quy định của Bộ ngành, Tổng Cục GDNN đối với nhà trường, ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ giao (thầy Quốc thực hiện).

- Công tác đảm bảo chất lượng đôn đốc các đơn vị phối hợp hoàn tất báo cáo, cung cấp hồ sơ minh chứng (giao thầy Quốc chủ trì)

- Các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên đề nghị khơi dậy lại phong trào, phòng công tác học sinh, các khoa phối hợp viết lại dự án tham gia hội thi; thời gian lấy ý kiến phản biện đến hết ngày 15/9/2020.

- Xây dựng kịch bản các lớp tập huấn bồi dưỡng thẩm định chương trình đào tạo…thuộc khối chuyên môn (giao thầy Phạm Mạnh Cường chủ trì).

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch kiểm tra toàn diện năm học 2020-2021 (giao thầy Quốc; thầy Hà thực hiện)

- Hoàn tất sổ tay học sinh, sinh viên tích hợp các hoạt động về nhà trường, viết bài phát động thi đua toàn trường về văn hóa học đường (giao thầy Út Chính các khoa phối hợp thực hiện thông qua tại Hội nghị CC,VC)

- Quy chế hoạt động đánh giá học sinh, sinh viên; quy chế sử dụng quỹ khuyến học của nhà trường xây dựng điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tế (giao thầy Đình Khoa thực hiện)

- Hồ sơ thành lập hội đồng trường nhân sự giữ theo đề án cũ gửi sở Nội vụ (giao thầy Quốc nghiên cứu thực hiện)

2. Đối với khối gián tiếp.

- Các văn bản ban hành đầu năm học, kế hoạch năm học 2020-2021; thành lập các tổ phục vụ Hội nghị Công chức, viên chức; kiểm tra chất lượng văn bản dự thảo (giao thầy Phạm Mạnh Cường chủ trì, phòng TC-HC phối hợp thực hiện).

- Các điều kiện tiến tới tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021 tổ văn kiện soạn thảo các văn bản điều chỉnh, bổ sung lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế tổ chức hoạt động nhà trường; quy chế chi tiêu nội bộ; quy định chế độ nhà giáo; quy định về công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát động đăng ký thi đua; văn hóa học đường; văn hóa ứng xử gắn với từng tập thể, cá nhân trong toàn trường (giao Thầy Phạm Mạnh Cường chủ trì, thầy Chiến; thầy Quốc; thầy Hiền; Kim Thi phối hợp thực hiện).

- Kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (xây dựng đề án nhân sự mới (giao BCH công đoàn thực hiện).

- Các bài tham luận trình bày tại hội nghị chủ đề: Cơ chế tự chủ trong giáo dục giải pháp đội ngũ viên chức nhà giáo (thầy Quốc + BGH); giải pháp phát triển ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp (cô Bảo Hà); giải pháp phát triển văn hóa học đường trong năm học mới (thầy Út Chính, thầy Phục)

- Để kịp thời nắm bắt thông tin văn bản chỉ đạo tỉnh đề nghị phòng Tổ chức Hành chính làm tờ trình đăng ký sử dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông của tỉnh (giao đ/c Thắng thực hiện).

- Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực viên chức, từng viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân (giao phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

- Đối với phương án tự chủ tài chính; phương án khai thác tài sản công (giao đồng chí Kim Thi tiếp tục liên hệ với sở tài chính lấy ý kiến đống góp dự thảo)

- Về chế độ chính sách đề nghị phòng KH-TC thanh toán dứt điểm cho giáo viên khi khối lượng hoàn được giao hoàn thành, có xác nhận của phòng Đào tạo.

- Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất tiếp tục khai thác kêu gọi đầu tư khu thủy sản (giao Minh Chánh chủ động tham mưu thực hiện). Đối với các dự án sản xuất chăn nuôi (dự án xanh, đỏ ) được Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, phê duyệt các đơn vị đoàn thể có liên quan chủng động phối hợp thực hiện vào đầu tháng 09/2020.

- Công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, làm việc thống nhất dứt điểm trung tuần tháng 9 các đơn vị gửi về danh mục về phòng TC-HC tổng hợp.

- Phòng Tổ chức – Hành chính đẩy nhanh tiến độ lắp đặt phòng dạy trực tuyến và đưa vào sử dụng 02 phòng máy vi tính giao khối chuyên môn vận hành hoạt động; giao (thầy Hiền lên lịch giáo viên dạy trực tuyến; thầy Út Chính hướng dẫn kỹ thuật)

Công tác sắp xếp nhân sự giao phòng TC-HC (đ/c Chiến tham mưu Hiệu trưởng sắp xếp một số vị trí chủ chốt bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới).

- Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên, báo cáo báo kịp thời thông tin cho Ban Giám hiệu chỉ đạo.

+ Đối với khối Gián tiếp: giao Thầy Trịnh Quốc Chiến phụ trách

+ Đối với khối Chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường phụ trách

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Trưởng các khoa, phòng trực thuộc;

- Trung tâm trực thuộc;

- Hai Đoàn thể;

- Trang website nội bộ;

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(đã ký)

Huỳnh Quốc Thắng

 

TVUC