Ngày 10/11/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu  phối hợp với xã Vĩnh Trạch Đông tổ chức “Lễ bế giảng lớp Kỹ thuật công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng”.

Với mục tiêu cung ứng nguồn lao động có tay nghề là lực lượng nồng cốt, trực tiếp làm việc cho các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; Góp phần nâng cao chất lượng kỹ thuật nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời nhằm giúp cho lao động nông thôn nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật và tay nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Sau thời gian học tập với sự hướng dẫn tích cực và có hiệu quả của quý thầy cô trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, các anh chị học viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học đề ra.

Lớp học với 26 học viên chủ yếu là bà con người dân tộc Khmer,  hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, sau khi hoàn thành khóa học bà con có nguyện vọng sẽ được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao có liên kết với nhà trường.

Một số hình ảnh:

VTT