Ngày 30/11/2020 tại Phòng nghe nhìn Khu Giảng dạy, Chi bộ Công tác học sinh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Bé Thương và quần chúng Ngô Diễm My. Đây là thành quả của công tác chăm bồi, phát triển đảng viên của Chi bộ Công tác học sinh và là sự công nhận quá trình nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lập trường tư tưởng chính trị của hai quần chúng

        Buổi Lễ kết nạp đảng viên có hiện diện của đồng chí Trần Công Chánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu – Bí thư Đảng ủy nhà trường cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường,  cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ Công tác học sinh.

        Buổi lễ được tổ chức long trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Chánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu – Bí thư Đảng ủy nhà trường, đã triển khai và trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bé Thương và đồng chí Ngô Diễm My.

Trước cờ Đảng, Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ suốt đời gắn bó, đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Một số hình ảnh:

VVT