Căn cứ tinh thần Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2021 vào ngày 22/01/2021. Hiệu trưởng Trần Công Chánh – Chủ tọa hội nghị kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển sinh năm 2021 như sau:

1. Về nhận thức và hành động trong công tác tuyển sinh

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường cần nhận thức việc tuyển sinh là nhiệm vụ của mỗi người, của cả trường. Nhiệm vụ của mỗi người đang thực hiện có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Bởi vì không có học sinh sinh viên đồng nghĩa với việc trường sẽ không hoạt động được và hệ quả là chính mỗi người cũng không còn là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nữa.

- Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường phải đồng tâm hiệp lực cho công tác tuyển sinh. Mỗi người cần hành động ngay để đạt chỉ tiêu đề ra của mỗi cá nhân, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác tuyển sinh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về nhà trường; tuyên truyền, tư vấn  tuyển sinh truyền thống kết hợp với trực tuyến

- Hợp tác với đơn vị truyền thông chuyên nghiệp để đẩy mạnh công tác truyền thông của trường, nâng cao hình ảnh của trường đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp và xã hội.

- Triển khai nhiều hình thức truyền thông như: tích cực tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, tổ chức cho học sinh các trường THCS, THPT hoạt động trải nghiệm thực tế tại trường, tổ chức các buổi tư vấn tại các trường THPT, THCS.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các chuyên trang về tuyển sinh của trường trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo....) hoặc trên website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online[[1]]; đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp cận đến nhiều đối tượng trên các trang mạng xã hội để dễ dàng trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin tuyển sinh.

- Số hóa các ấn phẩm truyền thông (sách, cẩm nang, thông tin, tranh ảnh, tài liệu ....) về tư vấn, hướng nghiệp, thông tin về nhà trường và hoạt động đào tạo nghề nghiệp của trường để đăng tải trên các chuyên trang tuyển sinh và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương thông tin cho người học về tuyển sinh trong GDNN, kết quả và hiệu quả của GDNN; tổ chức tư vấn về học nghề - việc làm trên các trang tin điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình.

- Tăng cường thông tin về chính sách của Nhà nước đến với doanh nghiệp, nhất là các chính sách thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động GDNN[[2]]; hoàn thiện kênh thông tin (website, email, điện thoại.v.v…) về hợp tác với các doanh nghiệp của nhà trường; cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của trường; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động theo định kỳ.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh

- Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, chú trọng mở rộng ngành nghề đào tạo theo hướng phát triển của tỉnh, chú trọng tuyển sinh các ngành trọng điểm: Nuôi trồng thủy sản; Chế biến và Bảo quản thủy sản; Chăn nuôi – thú y; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

- Tăng cường tuyển sinh theo mô hình 9+ với đối tượng tốt nghiệp THCS để học liên thông lên trình độ cao đẳng[[3]]. Tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS vừa học GDNN và học văn hóa THPT[[4]] tại các trung tâm GDNN-GDTX các huyện và trung tâm GDTX – HN Bạc Liêu.

- Tập trung tuyển sinh các đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg[[5]] khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại nhà trường.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đào tạo các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng cần thiết liên quan đến các ngành.

- Tiếp tục tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh theo đặt hàng, nhu cầu đào tạo với tất cả các trình độ đạo tào từ tập huấn, bồi dưỡng đến sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, liên thông đại học và tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường mối quan hệ cộng đồng để tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đặt biệt là chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, hội Liên hiệp phụ nữ, hội Khuyến học; trú trọng xây dựng cộng tác tuyển sinh từ hội viên Hội Liên liệp phụ nữ các địa phương, gắn khuyến học với khuyến nghề.

- Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đến trực tiếp từng gia đình phụ huynh học sinh để cung cấp đầy đủ thông tin đến phụ huynh học sinh. Tăng cường tuyển sinh đến các đối tượng bộ đội xuất ngũ, đối tượng tham gia xuất khẩu lao động, đối tượng thất nghiệp, đối tượng tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh,...

- Các nhóm tuyển sinh chủ động lập kế hoạch phối hợp với các trường THCS, THPT tổ chức hướng nghiệp, cho học sinh tham quan tìm hiểu, trải nghiệm ngành, nghề đào tạo, giới thiệu về các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, giúp các em có đầy đủ thông tin về GDNN, từ đó lựa chọn ngành, nghề học phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội.

- Tập trung tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo thường xuyên cho đối tượng lớp 8, 9, đối tượng học nghề phổ thông lớp 11; công nhận kết quả học nghề phổ thông làm cơ sở để người học tiếp tục học trung cấp.

3. Về phương thức tổ chức đào tạo

- Tập trung triển khai chương trình đào tạo 3 sơ cấp cho các lớp phối hợp tổ chức đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa THPT tại các trung tâm GDNN-GDTX các huyện và Trung tâm GDTX – HN Bạc Liêu đối với các khóa tuyển sinh năm 2021. Thời gian triển khai thực hiện thời lượng học các sơ cấp tương ứng với 3 năm học THPT, sau khi hết năm học lớp 12 thì triển khai các môn học chung. Sau khi kết thúc và đạt yêu cầu các môn học/ mô đun phải cấp chứng nhận cho người học.

- Tập trung xây dựng các phương thức đào tạo theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để người học được tham gia học tập tại nhà trường[[6]].

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác để tuyển sinh và đào tạo các ngành, nghề mà nhà trường chưa có nhằm đáp ứng nhu cầu của địa phương.

- Tiếp tục tổ chức tư vấn, tuyển sinh để đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi, đạo tào thích ứng đáp ứng nhu cầu người học và xã hội.

- Tập trung đào tạo theo chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

4. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trong công tác tuyển sinh

- Tổ chức Hội nghị “Nâng cao trách nhiệm của người làm công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh” (tháng 2/2021).

- Tổ chức Hội thi “Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh” (tháng 3/2021).

- Tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đào tạo theo nhu cầu xã hội” (tháng 4/2021).

- Tổ chức Hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực (tháng 5/2021).

5. Đối với Ban tư vấn tuyển sinh, nhóm và cán bộ tư vấn tuyển sinh

- Đối với Ban tư vấn tuyển sinh.

+ Xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2021.

+ Tập hợp các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh đảm bảo cung cấp đủ thông tin, có đủ cơ sở pháp lý cho cán bộ tham gia tư vấn tuyển sinh làm cơ sở để tư vấn cho các đối tượng đã nêu trên.

+ Thường xuyên làm việc nhóm tuyển sinh để chia sẻ kinh nghiệm.

+ Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác tư vấn tuyển sinh.

- Đối với nhóm và cán bộ tư vấn tuyển sinh.

+ Nâng cao nhận thức của nhà giáo trong việc rèn luyện và nâng cao năng lực hoạt động xã hội của nhà giáo.

+ Xây dựng kế hoạch nhóm và kế hoạch cá nhân thực hiện công tác tuyển sinh đến cuối năm 2021, đảm bảo khả thi (gày 28/02/2021 nộp về Ban tư vấn tuyển sinh).

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.