Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) Bạc Liêu và Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh vừa tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề cho các học viên cai nghiện ma túy. Mục tiêu của chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên sử dụng ma túy lần đầu, giúp cho người sau cai nghiện có nghề nghiệp ổn định cuộc sống, chống tái nghiện trở lại

Về lĩnh vực hợp tác, 2 đơn vị sẽ phối hợp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, học nghề, định hướng nghề nghiệp cho người sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên sử dụng ma túy lần đầu, lao động hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tuyển sinh, đào tạo thường xuyên và đào tạo liên thông các trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông đại học.

Về trách nhiệm, Trường Cao đẳng KT-KT Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo từ khâu tuyển sinh, quá trình đào tạo đến khâu cấp bằng tốt nghiệp cho học viên theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh có trách nhiệm phối hợp nhà trường về tư vấn học nghề, lập danh sách người học tại đơn vị. Chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đạt tiêu chuẩn học đường (phòng học, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, thiết bị chuyên môn ...) phục vụ giảng dạy và học tập.

Việc ký kết hợp tác thỏa thuận của 2 đơn vị sẽ giúp cho các học viên cai nghiện ma túy có thêm điều kiện để học nghề, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện hiệu quả.

Nguồn: Báo Bạc Liêu Online