Sáng ngày 29/12/2021, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 với hình thức trực tuyến.

NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng - Chủ tọa Hội nghị

NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường kết luận và chỉ đạo 6 nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyển sinh năm 2022 như sau:

1. Đổi mới nhận thức và hành động trong công tác tuyển sinh

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường cần nhận thức việc tuyển sinh là nhiệm vụ của mỗi người, của cả trường. Công tác tuyển sinh là mang lại giá trị nhân văn cho người học, mang lại lợi ích chính đáng cho người học, giúp cho người học lựa chọn được con đường học tập ngắn nhất, việc làm tốt nhất. Do đó, những người thực hiện công tác hướng nghiệp, tuyển sinh phải tự tin hơn, táo bạo hơn, nhiệt huyết hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đa dạng hóa đối tượng tuyển sinh, đa dạng phương thức tiếp cận đối tượng tuyển sinh: Hoạt động tuyển sinh được thực hiện thường xuyên, liên tục và mọi lúc mọi nơi, mọi đối tượng, có sự tác động liên tục không gián đoạn trên mọi phương tiện từ trực tiếp đến gián tiếp thông qua nhiều kênh truyền thông như: mạng xã hội, báo chí,...

2. Xem truyền thông là chiến dịch trong thời đại công nghệ 4.0

- Truyền thông đa chiều, đa phương thức, đa dạng hóa về nội dung và hình thức (trong đó, chú trọng xây dựng các video về hỏi đáp) để người học tiếp nhận được thông tin tích cực, lựa chọn được con đường nghề nghiệp riêng.

- Xây dựng đề án đổi mới phát triển công tác truyền thông của trường. Trong đó, chú trọng 3 vấn đề chủ yếu: (1). Tổ truyền thông nhà trường gắn kết với các tổ chức truyền thông địa phương, các tạp chí truyền thông lớn của cả nước để cộng hưởng công tác truyền thông; (2). Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ làm công tác truyền thông chuyên trách; (3). Đẩy mạng công tác tuyền thông cá nhân.

3. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho công tác tuyển sinh

- Đào tào, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ làm tuyển sinh vừa chuyên nghiệp vừa chuyên gia.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh là những người vừa dạy giỏi vừa là người tuyên truyền viên giỏi, người công tác xã hội tốt, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp cộng đồng tốt – là “thủ lĩnh cộng đồng”.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban tuyển sinh để thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực cho công tác tuyển sinh với các chính sách ưu đãi cho người thực hiện công tác tuyển sinh.

- Đột phá trong hợp đồng thỏa thuận đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh.

4. Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác tuyển sinh

- Tăng cường mối quan hệ cộng đồng để tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đặt biệt là chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, hội Cựu chiến binh, hội Liên hiệp phụ nữ, hội Khuyến học, hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục tỉnh, Hội Cựu giáo chức; UBND các xã phường, thị trấn; cựu HSSV - những người thành đạt và cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành.

- Tổ chức các diễn dàn, tọa đàm tuyển sinh online với các thành phần: nhà tuyển dụng, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý.

5. Kiến tạo môi trường học tập tích cực cho người học

- Thành lập trung tâm dịch vụ học sinh-sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi,...xây dựng môi trường văn hóa học đường trên 3 trụ cột: (1). Kiến tạo không gian học tập tích cực; (2). Xây dựng phương thức quản trị nhà trường phát huy chủ thể là người học; (3). Thực hiện tốt các hoạt động kỹ năng trong ứng xử giao tiếp, giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có được vốn tri thức và kỹ năng sống, mang lại nhiều giá trị bản thân trong quá trình học tập tại trường.

- Đổi mới chương trình dạy học theo hướng tích cực hóa học tập, tăng thời gian trải nghiệm thực tiễn, tổ chức cho người học tiếp cận các quy trình thực hành, quy trình sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Kiến tạo môi trường học tập tích cực, gắn trải nghiệm và mang lại giá trị bản thân cho người học với phương châm hành động của nhà trường là “đồng hành cùng người học sáng tạo, cùng người học phát triển” .

6. Ban hành triết lý về chất lượng đào tạo của nhà trường

- Hoàn thiện tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tiến hành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong năm 2022.

- Xây dựng và ban hành triết lý người học sau khi tốt nghiệp ra trường với triển vọng phát triển ngành nghề, đặc biệt là giá trị bản thân người học được trải nghiệm, hưởng thụ sau khi học tập tại trường.

- Tổ chức quảng bá giới thiệu về gương những người thành đạt thông qua việc thành lập Hội cựu HSSV của trường nhằm khơi dậy niềm tin cho người học biết đến để đồng hành học tập phát triển cho tương lai của người học.

- Các giá trị triết lý của nhà trường cần được đẩy mạnh thông qua truyền thông để người học xem nhà trường là địa chỉ lựa chọn tin cậy.

TVCU