Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp giao ban ngày 04/03/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch thực hiện tháng 03/2022. NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường, chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

Tình hình dịch bệnh có chiều hướng bùng phát trở lại đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan nhanh làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường. Thường xuyên thực hiện quy định 5K trong giảng dạy, học tập và làm việc. Chủ động linh hoạt trong công tác giảng dạy từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến (và ngược lại) không để xảy ra gián đoạn làm ảnh hưởng đến kế hoạch năm học. Cá nhân nào có dấu hiệu giảm xúc về sức khỏe tự giác đến cơ sở y tế kiểm tra tầm soát (nếu có dương tính, tự cách ly và báo cho y tế địa phương biết).

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 03/2022.

1. Cao điểm công tác tư vấn tuyển sinh tại các cơ sở GDNN-GDTX, các trường THPT, THCS trong tỉnh vận dụng tối đa, tập trung nguồn lực quyết tâm tuyển sinh đạt 70% trở lên theo kết luận (giao Ban tư vấn tuyển sinh tham mưu đề xuất các đơn vị phối hợp tổ chức ra quân)

2. Tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý văn bản cho các đơn vị phòng, khoa, trung tâm. (giao Thầy Trần Văn Út Chính TK.CBL-NV chủ trì thực hiện)

3. Về tổ chức xây dựng chương trình đạo tạo thường xuyên các lớp ngắn hạn, thống nhất ban hành tên, nghề trong hệ thống, trên cơ sở bám sát Quyết định số 823-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (giao Thầy Châu Minh Hiền - TP. Đào tạo chủ trì thực hiện)

4. Riêng đối với việc tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn các lớp đặc thù thuộc khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật, hiện nay do đội ngũ giảng viên của trường còn thiếu vì vậy đề nghị khoa Văn hóa - Nghệ thuật chủ động tham mưu đề xuất cho Ban giám hiệu liên hệ mời các chuyên gia, lãnh đạo thuộc lĩnh vực Văn hóa của tỉnh tham gia giảng dạy. (giao Thầy Châu Quốc Thanh – PTK.VN-NT nghiên cứu tham mưu đề xuất)

5. Đối với nghề thuộc khối ngành Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp -Thủy sản chủ động tiếp cận với các Viện, Trường, Trung tâm có tổ chức đào tạo các nghề ngắn hạn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. Qua đó kế thừa, cụ thể hóa nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với địa phương, với người học để tổ chức mở lớp. Bên cạnh đó, phối hợp với nhà trường tìm kiếm, tuyển dụng các kỹ sư mới tốt nghiệp ra trường về tham gia công tác, bổ sung vào đội ngũ giảng viên của khoa đang thiếu (giao Cô Nguyễn Thị Quế Phụng - TK.NNTS chủ trì thực hiện)

6. Đối với công tác báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trong tuần, tháng của cán bộ, viên chức nhà trường thống nhất theo đề xuất các đơn vị, đồng loạt thực hiện báo cáo trực tiếp theo mẫu trên trang web của trường (giao trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức đơn vị mình được biết và tự cập nhật kết quả làm trong tuần, tháng trên trang web)

7. Khuyến khích các khoa, tổ bộ môn mỗi tháng xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn đầy đủ tính pháp lý, thích ứng thị trường lao động thuộc các lĩnh vực VN-NT, kế toán, NNTS, Tư vấn sức khỏe…(giao các khoa triển khai)

8. Đối với công tác mời giảng các chuyên gia, tổ chức bên ngoài các khoa chủ động xây dựng đề cương, bài giảng, …, khuyến khích các khoa xây dựng đề cương bài giảng giáo án điện tử, trình chiếu qua slide, gửi kèm hợp đồng cho bên mời giảng được biết, để bên được mời chủ động thời gian soạn giảng tham gia giảng dạy với nhà trường. Đối với cán bộ quản lý của nhà trường mời tham gia giảng dạy. Áp dụng thực hiện theo quy định của nhà trường (giao phòng Đào tạo, các khoa theo dõi thực hiện)

9. Công tác nghiên cứu khoa học các đơn vị phòng, khoa, trung tâm tiếp tục khẩn trương hoàn tất đăng ký tên đề tài nghiên cứu, dự kiến thông qua hội đồng (giao Thầy Châu Minh Hiền - TP. Đào tạo phụ trách).

10. Công tác pháp chế, công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị, cá nhân phụ trách cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên (giao Thầy Võ Chí Quốc - TP. Khảo thí phụ trách)

11. Trong thời gian chờ quyết định của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn tất thủ tục sáp nhập trường. Đề nghị các khoa khẩn trương hoàn tất đề án sáp nhập đổi tên khoa, quy chế hoạt động, vị trí việc làm, kế hoạch giảng dạy đăng ký thời gian về phòng TC-HC sắp xếp lịch thông qua trình Ban Giám hiệu (giao Phòng TC-HC theo dõi đăng ký).

12. Các phòng chức năng tiếp tục chủ động nắm bắt các văn bản cập nhật mức độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thông tin nhanh cho cán bộ, viên chức nhà trường được biết. Thường xuyên liên hệ với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo báo cáo điều chỉnh bổ sung hồ sơ thành lập Hội đồng trường, đề án sáp nhập trường VHNT và chủ trương bàn giao cơ sở mới lại cho trường, tổ chức lên phương án, thời gian di dời; (Giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT và phòng TC-HC thực hiện)

13. Hoạt động thông tin của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin hình ảnh hoạt động đưa lên web (giao tổ thông tin truyền thông thường xuyên kiểm tra báo cáo cho Ban Giám hiệu)

14. Tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản 2 cấp cho cán bộ quản lý phòng, khoa, trung tâm, chuyên viên phụ trách quản lý, lưu trữ hồ sơ tại các đơn vị của nhà trường (giao phòng TC-HC, Thầy Phạm Mạnh Cường -PHT chủ trì thực hiện).

15. Các quy chế, quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh đề nghị phòng Công tác học sinh tham mưu cho Ban giám hiệu điều chỉnh một số điểm, mục cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của trường (giao Thầy Trương Đình Khoa - TP. CTHS chủ trì thực hiện)

16. Đối với việc nâng cấp phần mềm kế toán Misa phục vụ cho học sinh, sinh viên khoa Kế toán Quản trị - Kinh doanh thực hành thực tập (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi và Thầy Phạm Minh Kết liên hệ với sở Tài Chính làm đầu mối kết nối với Cty Cổ phần kế toán Misa nâng cấp phần mềm Misa cho trường).

17. Nhóm công tác thuộc tổ kiểm tra toàn diện khối gián tiếp khẩn trưởng hoàn tất công tác kiểm tra trong quý 1/2022 (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT phụ trách triển khai thực hiện)

18. Công tác tổ chức cán bộ đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện quy trình thủ tục bổ nhiệm lại đối với 02 chức danh trưởng phòng đào tạo và trưởng phòng khảo thí. Rà soát lại các đối tượng quy hoạch bổ nhiệm mới còn thiếu các thủ tục chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng (giao phòng Ông Trịnh Quốc Chiến - TP.TC-HC chủ trì thực hiện)

19. Liên hệ nhà thầu hoàn thiện duy tu, sửa chữa một số hạng mục tại khu giảng dạy, nhà khách còn lại, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng, đồng thời tiếp tục đánh giá danh mục thông qua hội đồng thanh lý tài sản (giao Thầy Phạm Minh Kết - TP. KHTC phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

20. Chủ động tham mưu cho Ban Giám hiệu thủ tục, phương pháp thực hiện mua sắm trang thiết bị mua sắm trang thiết bị máy vi tính phục vụ dạy học và thương thảo hợp đồng đánh giá ngoài (giao Thầy Phạm Minh Kết TP. KHTC tham mưu đề xuất thực hiện)

21. Đối với Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất tiếp tục phối hợp với khoa Nông Nghiệp - Thủy sản triển khai các dự án sản xuất của khoa; đồng thời triển khai kế hoạch sửa chữa chuồng nuôi, nạo vét, gia cố bờ bao, chỉnh trang vệ sinh thường xuyên khu vực trung tâm.

22. Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng dự thảo dự án khai thác dịch vụ ăn, uống tại Trung tâm TN-SX trình Ban giám hiệu.

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của NGƯT. TS Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 03/2022, các nội dụng khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 04/2022./.