Trong học kỳ  I năm học 2019-2020 nhà trường đạt nhiều thành tích nổi bật 

Tuyển sinh 

Hình thức đào tạo chính quy 

Số thí sinh trúng tuyển vào nhập học, học kỳ I năm học 2019-2020: 332 thí sinh bằng 48,8% (332/680) giảm so với cùng kỳ năm học trước 164 thí sinh (21 lớp).

Hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

Số thí sinh trúng tuyển vào nhập học là 57 học viên giảm so với cùng kỳ năm trước 8 học viên (04 lớp). 

Đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

Tổ chức đào tạo lớp sơ cấp Kỹ thuật công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng cho 22 học viên trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Phối hợp Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Tỉnh Bạc Liêu đào tạo nghề Nuôi cá nước ngọt cho 30 học viên.

Liên kết đào tạo đại học

Trong học kỳ tổ chức tuyển sinh 2 chuyên ngành: Luật, Kế toán với tổng số thí sinh trúng tuyển vào nhập học là 133 sinh viên giảm so với cùng kỳ năm trước là 116 sinh viên (4 lớp).

Kết quả xét học bổng

Tổng số lượt HSSV được hưởng học bổng học tập học học kỳ I, năm học 2019-2020: 53 suấtvới tổng số tiền học bổng là: 59.600.000 đồng. Trong đó kết quả xét học bổng: xuất sắc: 01 chiếm 1,9%; giỏi: 21 chiếm 39,6%;khá:31 chiếm 58,5%.

 Học bổng quỹ khuyến học

Trong học kỳ, xét 18 HSSV có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt được cấp học bổng từ quỹ khuyến học với tổng số tiền là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng). 

Khen thưởng      

 Khen thưởng cá nhân

Tặng giấy khen cho HSSV đạt danh hiệu HSSV:xuất sắc: 1/175(0,6%);giỏi: 26/175(14,9%); khá: 66/175(37,7%); danh hiệu HSSV xuất sắc, giỏi, khá 53,1% tăng so với cùng kỳ năm trước 16,7% vượt chỉ tiêu đề ra (20% trở lên).

 Khen thưởng tập thể

Trong học kỳ I,có 09 tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp HSSV Tiên tiến”. Trong đó: 06 lớp cao đẳng (CĐTY/17, CĐTY/18, CĐNTTS/18, CĐNTTS/17, CĐKT/17, KT1Q19) và 03 lớp trung cấp (KT5&7/18, TN1/18, NNTS3/18) chiếm 45%vượt chỉ tiêu đề ra (10%).

Một số hình ảnh:

VVT