Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp giao ban ngày 6/6/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2022. NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

Nhìn chung trong tháng 5/2022 các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ còn tồn động do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau, từ những bất cập đó các đơn vị và cá nhân có liên quan khẩn trương nỗ lực, chấn chỉnh dứt điểm. Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ dạy học. Đặc biệt là công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và công tác đánh giá năng lực nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2021-2022.

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 6/2022.

* Về công tác tư vấn tuyển sinh

1. Thanh viên Ban tư vấn và công tác viên tập trung tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và hoàn tất hồ sơ tuyển sinh đối với các đối tượng có nhu cầu học nghề qua các lần khảo sát và các đối tượng khác.

2. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp tỉnh tiếp tục tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh bổ sung; Tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh triển khai thực hiện tại Trường Dân tộc Nội trú; Trường THPT Hiệp Thành.

3. Liên hệ lại với UBND xã Hưng Thành, xã Hưng Hội và xã Vĩnh Trạch Đông, UBND Phường Nhà mát nắm bắt tình hình về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại địa phương đáp ứng nhu cầu của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải (THAGRICO); Công ty Việt – Úc Nhà mát.

* Về công tác chuyên môn

1. Các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức khai giảng lớp tại Trường Trung học cơ sở Thạnh Bình và trường THPT Tân Phong (giao phòng Đào tạo chủ trì, các khoa phối hợp).

2. Liên hệ với Trường Cao đẳng Nghề Việt – Hàn Cà Mau nắm bắt thông tin, kịp thời triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề các trình độ nghề chế biến thủy sản; nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y (giao phòng Đào tạo chủ trì).

3. Từng cá nhân bám sát lịch trình thực hiện các đề tài NCKH và chương trình mục tiêu đã được phê duyệt; chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện SKKN.

* Về công tác khảo thí đảm bảo chất lượng

1. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và hoàn thiện hồ sơ minh chứng có liên quan năm 2019, năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá ngoài cơ sở GDNN vào tháng 9 năm 2022.

2. Kiểm tra hồ sơ minh chứng trên hệ thống phầm mềm; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá  năm 2021 theo ý kiến chuyên gia. Dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và hoàn thiện hồ sơ minh chứng năm 2022.

3. Đánh giá chất lượng chất lượng CTĐT khóa 2020 điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, chương trình môn học, mô đun khóa 2020, nghiệm thu đầu tháng 7/2022; ban hành và áp dụng cho khóa 2022.

* Về hoạt động hành chính công vụ, chế độ chính sách.

1. Tiếp tục xây dựng dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020-2025; Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030; đề án tự chủ tài chính (Ban Giám hiệu chủ trì thực hiện)

2. Tiếp tục liên hệ làm việc với Ban quản lý dự án nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện các gói thầu mua sắm, các hạng mục phát sinh; hợp đồng lắp đặt hệ thống mạng Internet, Wifi khu trường mới. (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi chủ trì, chỉ đạo phòng KH-TC và phòng TC-HC thực hiện)

3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về chế độ chính sách, thu hút việc làm, chế độ làm thêm, khối lượng hiệu quả công việc, chấm công...(giao phòng KH-TC, TC-HC thực hiện).

4. Theo dõi tiến độ, thời gian bàn giao ngôi trường mới (tiếp nhận từng phần) lập kế hoạch di dời tài sản về trường mới và chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ cho đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025 (giao phòng TC-HC thực hiện).

5. Tiếp tục phối hợp với Ban tư vấn tuyển sinh thực hiện thông báo tuyển sinh trên truyền hình, truyền thanh các huyện và treo băng rôn tại các điểm trường (phòng TC-HC thực hiện theo danh sách của Ban tư vấn yêu cầu).

* Công tác kiểm tra toàn diện

1. Khối gián tiếp tăng cường thực hiện nghiêm giờ giấc hành chính theo tinh thần Chỉ thị 12 và kế hoạch kiểm tra toàn diện của trường, duy trì thực xuyên kiểm tra việc cập nhật thông tin trên Web kế hoạch cá nhân.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát theo nội dung kế hoạch tháng kiểm tra, giám sát năm đã ban hành.

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

1. Tiếp tục thực hiện thủ tục, quy trình bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại viên chức quản lý phòng, theo quy định (giao Phòng TC-HC thực hiện).

2. Rà soát các đề án đổi tên khoa Cơ bản – Luật và Nghiệp vụ thành khoa Công nghệ thông tin, Luật và Nghiệp vụ; đổi tên khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản thành khoa Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn; sáp nhập khoa Kế toán – QTKD và khoa Du lịch – Dịch vụ thành khoa Kinh tế, Du lịch và Dịch vụ. (chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hội đồng trường).

* Công tác Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất

1. Tiếp tục phối hợp với khoa Nông Nghiệp - Thủy sản chăm sóc các cây trồng, vật nuôi hiện tại và triển khai dự án mùa vụ mới.

2. Các dự án sản xuất đỏ gắn với NCKH, thực hành, thực tập hai đơn vị trung tâm và khoa Nông nghiệp – Thủy sản cần phải có sự phối hợp chặt chẽ  với nhau trong công tác quản lý, giám sát thực hiện dự án. Thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh, bất cập về cho BGH trường để kịp thời chỉ đạo.

3. Tiếp tục hoàn thiện cây dựng đề án phát triển Trung tâm Thực nghiệm - Sản xuất, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

4. Xây dựng chương trình tổ chức buổi họp mặt tư vấn với các đơn vị chức năng (chi cục và trung tâm) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất để phối hợp triển khai các mô hình mẫu, dự án tại Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu phục vụ cho nghiên cứu, triển khai thực hành, thực tập cho HSSV và người lao động.

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Ths. Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Cô Th.s Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của NGƯT. TS Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 6/2022, các nội dung khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 7/2022./.

File đính kèm: 100-TB KET LUAN GIAO BAN T6-2022.signed.pdf