Ông Ngô Công Hầu - Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng trường Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Theo đó, ông Ngô Công Hầu - Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai Quyết định số 1069 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng trường Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Quyết định, Hội đồng trường có 13 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là bà Nguyễn Thị Kim Thi.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Hội đồng trường đã tiến hành phiên họp thứ 2 với các nội dung: Thông qua dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông qua dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Nguồn: Báo Bạc Liêu (C.K)