Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp giao ban ngày 8/8/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8/2022. NGƯT.TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

Nhìn chung trong tháng 7/2022 các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ còn tồn động do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau, từ những bất cập đó các đơn vị và cá nhân có liên quan cần khẩn trương nỗ lực dứt điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các mặt công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ dạy học. Đặc biệt là công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và công tác đánh giá năng lực nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cuối năm.

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 8/2022.

* Về công tác tư vấn tuyển sinh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; tăng cường thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 - Tiếp tục phối hợp với địa phương, đoàn thể tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho lao động nông thôn đáp ứng nhu cầu của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải (THAGRICO); Công ty Việt – Úc Nhà Mát.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đại học và đào tạo thường xuyên theo nhu cầu của sở ngành, địa phương và xã hội.

- Lập kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng du lịch theo đơn đặt hàng.

* Về công tác chuyên môn

- Tiếp tục thực hiện các đề tài NCKH và chương trình mục tiêu đã được phê duyệt.

- Tiếp tục tổ chức xét duyệt đề cương Đề án, chương trình mục tiêu cấp 2 của các đơn vị Phòng, khoa còn lại. 

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sau khi có ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng trường. Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các chiến lược.

- Để kịp thời cung cấp thông tin Báo cáo UBND tỉnh về việc tiếp nhận ngôi trường mới đề nghị các đơn vị khối chuyên môn tập trung rà soát lập toàn bộ danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường các lớp chính quy tại trường và các lớp ở huyện, các lớp vừa làm, vừa học, các lớp liên kết đào tạo đại học, các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn, các đơn đặt hàng của các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp…(giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi; Thầy Châu Minh Hiền; Thầy Trần Văn Út Chính; Cô Đỗ Hồng Nguyên thực hiện)

* Về công tác khảo thí đảm bảo chất lượng (phòng khảo thí KĐCL)

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành các quyết định tạm thời ban hành quy chế hoạt động tạm thời (phòng khảo thí thực hiện)

- Hoàn thiện báo cáo và hồ sơ minh chứng năm 2022 theo kế hoạch số 39/KH-KTKT ngày 27 tháng 7 năm 2022 (các cá nhân có liên quan được phân công trong kế hoạch tập trung toàn lực hoàn thành tiến độ đề ra)

- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và hồ sơ minh chứng năm 2020, năm 2021, năm 2022 phục vụ đánh giá ngoài vào tháng 9/2022.

- Tổ chức Hội đồng nghiệm thu Chuẩn đầu ra - Chương trình đào tạo khóa 2022, trên cơ sở rà soát, đánh giá CTĐT khóa 2020 (khối chuyên môn phối hợp thực hiện)

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, dự giờ trong tháng 8 theo nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đã ban hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nền nếp, kỷ cương hành chính, chuyên môn và kế hoạch cá nhân tại từng đơn vị.

* Về hoạt động hành chính công vụ, chế độ chính sách.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành các quyết định quyết định thành lập các hội đồng tư vấn, hội đồng khoa học đầu năm học và ban hành quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, chương trình, cơ sở vật chất hội nghị viên chức đầu năm 2022-2023 (dự kiến ngày 10/9/2022 tổ chức hội nghị viên chức đầu năm)

- Hoàn tất việc rà soát các văn bản, lập danh mục hồ sơ lưu trữ năm học 2020-2021;2021-2022 và 2022-2023 gắn với công tác kiểm định bảo đảm chất lượng (thông qua hội đồng trường ngày 15/8/2022, phòng TC-HC thực hiện)

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng trường ký ban hành các các văn bản sau khi hoàn thiện lấy ý kiến đóng góp dự thảo của các thành viên Hội đồng trường (giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030)

- Tiếp tục liên hệ làm việc với Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thiện các hạng mục phát sinh tại khu Hoàng Phát; báo cáo ủy ban nhân tình những vấn đề bất cập làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và triển khai nhanh kế hoạch di dời qua ngôi trường mới. (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT phụ trách khối gián tiếp chủ trì thực hiện)

- Liên hệ Sở Tài chính việc xin cấp kinh phí bổ sung lắp đặt hệ thống mạng Internet, Wifi, trồng cây xanh khu trường mới (phòng KH-TC, Phòng TC-HC)

- Triển khai nhanh thủ tục ký hợp đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN (giao phòng KH-TC chủ động thực hiện)

- Tổng hợp kế hoạch công tác năm học 2022-2023 (các đơn vị phối hợp thực hiện)

* Công tác kiểm tra toàn diện

- Tăng cường duy trì công tác tự kiểm tra, giám sát và thực hiện tự chủ - trách nhiệm tại từng đơn vị.

- Khối gián tiếp tăng cường thực hiện nghiêm giờ giấc hành chính theo tinh thần Chỉ thị 12/TU và kế hoạch kiểm tra toàn diện của trường, duy trì thực xuyên kiểm tra việc cập nhật thông tin trên Web kế hoạch cá nhân.

* Về công tác Tổ chức - Cán bộ  

- Các đơn vị phòng, khoa tham mưu, giới thiệu cho Ban giám hiệu công tác tuyển dụng nhân sự, ưu tiên tuyển dụng giảng viên các chuyên ngành nhà trường đang thiếu, bổ sung nhân sự phục vụ cho đơn vị mình và tham gia giảng dạy một số nghề theo nhu cầu, đặc thù của từng khoa, nhằm kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

- Phòng TC-HC lập danh sách cử cán bộ, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngành Du lịch – dịch vụ: Nhà hàng Khách sạn (Vương Ngọc Bảo Hà, Võ Văn Tài, Đình Khoa); chế biến món ăn (Lâm Thị Thu Trang, Huỳnh Ngọc Tuyết); Du lịch lữ hành (Châu Quốc Thanh, Trần Thanh Toàn); Dịch dụ tua du lịch (Huỳnh Trinh, Thạch Minh Hoàng, Hà Văn phục).

- Liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy khối, Sở Nội vụ nắm bắt kết quả thẩm tra lịch sử chính trị đối với các trường hợp bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ viên chức quản lý phòng, khoa (phòng TC-HC thực hiện).

* Công tác Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất

- Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, mô hình phục vụ thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên đầu năm học mới 2022-2023; đồng thời phối hợp với khoa Nông nghiệp - Thủy sản triển khai các dự án xanh, dự án đỏ

* Công tác Đoàn thể

- Đoàn trường tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tham mưu cho Đảng uỷ, BGH về việc xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan nghỉ mát hè năm 2022 theo nhóm (dự kiến từ ngày 15/8/2022).

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Ths. Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Cô Th.s Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của NGƯT. TS Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 8/2022, các nội dung khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 9/2022./.