Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu luôn đáp ứng nhu cầu người học, doanh nghiệp cũng như thị trường nguồn nhân lực, đảm bảo tiêu chí thực học, thực nghiệp

File đính kèm: hinh anhcc.PDF