Thực hiện Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ, ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã thiết lập các trang website của trường và các trang mạng xã hội để thực hiện công tác đào tạo, công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh online như sau:

 - Website truyền thông về nhà trường và đào tạo: http://ktktbl.edu.vn/.

- Website chuyên về tuyển sinh: http://caodangbaclieu.edu.vn/.

 - Trang facebook thực hiện công tác truyền thông và phục vụ tuyển sinh: www.facebook.com/caodangbaclieu/.

 - Trang Zalo Official Account tuyển sinh quét Mã QR:

 

Đẩy mạnh việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua các kênh của trường và trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Báo tuổi trẻ (địa chỉ: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/ hoặc https://dangkyxettuyennghe.tuoitre.vn/) với mã trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu là CDD6002.

File đính kèm: T03- Day manh ung dung CNTT trong dao tao, tuyen sinh.pdf