Ngày 08/5/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường về việc xây dựng bảng mô tả phân tích vị trí việc làm sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 71, tại phòng Nghiên cứu khoa học, khối nhà A do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi – Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi đề nghị các đồng chí chuyên viên nghiên cứu để mô tả sát với tình hình thực tế vị trí mà các chuyên viên đang công tác, đảm nhận. Đây là công việc cụ thể và tỷ mỉ, mất nhiều thời gian, công sức, đồng thời là cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ viên chức mà Nhà trường cần phải tổ chức thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ viên chức sát hợp, hiệu quả, khoa học.